Fonden Ensomme Gamles Værn støtter forskning og sociale projekter. Målet er at styrke vejene til en meningsfuld alderdom.

Ny forskning fra Fonden

Besøg på Modersmål giver ensomme og isolerede ældre migranter mulighed for at tale med en frivillig besøgsven på deres eget sprog. Samværet fører ofte til nære relationer.

På plejehjem og gennem kommunale indsatser opspores ældre, der har behov for at tale med nogen på deres modersmål, og som kender til deres kultur og baggrund.

Læs forskningsrapporten Besøg på Modersmål – relationer gennem fælles sprog og kultur

Fonden Ensomme Gamles Værn

Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 100 år bekæmpet ensomhed, ulighed og marginalisering af ældre mennesker. I dag gør vi det ved at støtte forskning, sociale formål og formidling.

De ældre, der har det sværest, inviteres med på højskoleferie. Hjemløse og socialt udsatte ældre har fået et værested.

Fonden deltager i forskning om konsekvenserne af ulighed hos bl.a.indvandrere og flygtninge, så ældreplejen bedre kan tage hånd om evt. særlige behov.

Hvert år inviteres plejehjemsbeboere i teatret, og fonden står også bag personlige legater.

Fonden uddeler midler fire gange årligt til forskning, forandring og formidling.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter

 

Projekter

Fonden støtter forskning, formidling og sociale projekter, der vedrører ældres ensomhed, relationer og ulighed.

Læs mere

Studerende

Master- og kandidatstuderende kan søge støtte til gerontologiske specialer inden for fondens indsatsområder.

Læs mere

Legater

Personlige legater kan søges af organisationer og sagsbehandlere til personer over 65 år med meget få ressourcer.

Læs mere

Ferieophold

Højskoleferier er til ældre mennesker, der trænger til at komme væk fra en for stille hverdag. De fleste deltagere er over 80 år.

Læs mere

Fondens nyhedsbrev

Alderisme i udsatteområdet brudt?

Fonden har i mange år haft et fokus på at synliggøre, at også ældre mennesker lever i - og kan havne i - hjemløshed. Emnet er nu kommet op på den nationale dagsorden, og ny forskning anviser veje til at lindre og løse de komplekse sociale, økonomiske og helbreds- og plejemæssige problemer, som ældre mennesker i hjemløshed lever og dør med. Læs mere i nyhedsbrevet.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn samarbejder med andre fonde og organisationer, bl.a.

verdens kvinder m text1     Weblogo SUFO Trans     Arbejde adler  
dgs
    aarhus universitet ny 360x180    aarhus universitet ny 360x180 folkebevaegelsen logo 0

 

Tilmeld nyhedsbrev