Fonden Ensomme Gamles Værn støtter forskning og sociale projekter. Målet er at styrke vejene til en meningsfuld alderdom.

Gamlesagen

Bogen Gamlesagen følger Ensomme Gamles Værns arbejde med forbedring af vilkårene for ensomme og fattige gamle mennesker fra begyndelsen af 1900-tallet til omkring år 2000 - spejlet i udviklingen af omsorgs- og pensionspolitik.

Ensomme Gamles Værn moderniseres fra midten af 1980'erne til en moderne fond. Ensomhed og værdighed har været og er stadig nøglebegreber i fondens arbejde.

Læs mere om bogen her.

Fonden Ensomme Gamles Værn

Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 100 år bekæmpet ensomhed, ulighed og marginalisering af ældre mennesker. I dag gør vi det ved at støtte forskning, sociale formål og formidling.

De ældre, der har det sværest, inviteres med på højskoleferie. Hjemløse og socialt udsatte ældre har fået et værested.

Fonden deltager i forskning om konsekvenserne af ulighed hos bl.a.indvandrere og flygtninge, så ældreplejen bedre kan tage hånd om evt. særlige behov.

Hvert år inviteres plejehjemsbeboere i teatret, og fonden står også bag personlige legater.

Fonden uddeler midler fire gange årligt til forskning, forandring og formidling.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter

 

Projekter

Fonden støtter forskning, formidling og sociale projekter, der vedrører ældres ensomhed, relationer og ulighed.

Læs mere

Studerende

Master- og kandidatstuderende kan søge støtte til gerontologiske specialer inden for fondens indsatsområder.

Læs mere

Legater

Personlige legater kan søges af organisationer og sagsbehandlere til personer over 65 år med meget få ressourcer.

Læs mere

Ferieophold

Højskoleferier er til ældre mennesker, der trænger til at komme væk fra en for stille hverdag. De fleste deltagere er over 80 år.

Læs mere

Fondens nyhedsbrev

Corona, kedsomhed og mangel på mening

Inden pandemien dikterede vores måde at være sammen på, støttede fonden et projekt, der dykkede ned i den eksistentielle kedsomhed for plejehjemsbeboere.

Med det seneste års restriktioner, kan nogle plejehjemsbeboere meget vel være blevet sendt på eksistentielt overarbejde, vurderer forskeren.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn samarbejder med andre fonde og organisationer, bl.a.

verdens kvinder m text1     Weblogo SUFO Trans     Arbejde adler  
dgs
    aarhus universitet ny 360x180    aarhus universitet ny 360x180

 

Tilmeld nyhedsbrev