Fonden Ensomme Gamles Værn støtter forskning og sociale projekter. Målet er at styrke vejene til en meningsfuld alderdom.

Kan du se, hvad jeg siger?

Dårlig hørelse gør det opslidende at følge med i selv et mindre selskab. Og hvis man ser dårligt, kan det være svært at spise helt så pænt sammen med andre.

Derfor kan et liv med syns- og høresvækkelse betyde, at gamle mennesker trækker sig socialt. 

Læs mere om rapporten her.

Fonden Ensomme Gamles Værn

Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 100 år bekæmpet ensomhed, ulighed og marginalisering af ældre mennesker. I dag gør vi det ved at støtte forskning, sociale formål og formidling.

De ældre, der har det sværest, inviteres med på højskoleferie. Hjemløse og socialt udsatte ældre har fået et værested. Fonden deltager i forskning om konsekvenserne af ulighed hos bl.a.indvandrere og flygtninge, så ældreplejen bedre kan tage hånd om evt. særlige behov. Hundredvis af ældre har glæde af at dele deres livsfortællinger i Fortæl for Livet, og plejehjemsbeboere kommer hvert år i teatret. Fonden står også bag personlige legater. 

Fonden uddeler midler fire gange årligt til forskning, forandring og formidling.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter

 

Projekter

Fonden støtter forskning, formidling og sociale projekter, der vedrører ældres ensomhed, relationer og ulighed.

Læs mere

Studerende

Master- og kandidatstuderende kan søge støtte til gerontologiske specialer inden for fondens indsatsområder.

Læs mere

Legater

Personlige legater kan søges af organisationer og sagsbehandlere til personer over 65 år med meget få ressourcer.

Læs mere

Ferieophold

Højskoleferier er til ældre mennesker, der trænger til at komme væk fra en for stille hverdag. De fleste deltagere er over 80 år.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn samarbejder med andre fonde og organisationer, bl.a.

        Arbejde adler  dgs   aarhus universitet ny 360x180

 

Tilmeld nyhedsbrev