Fonden Ensomme Gamles Værn støtter forskning og sociale projekter. Målet er at styrke vejene til en meningsfuld alderdom.

Kan du se, hvad jeg siger?

Dårlig hørelse gør det opslidende at følge med i selv et mindre selskab. Og ser man dårligt, er det svært at spise helt så pænt.

Derfor kan et liv med syns- og høresvækkelse betyde, at gamle mennesker trækker sig socialt. 

Læs rapporten her.

Se filmen fra projektet her.

Fonden Ensomme Gamles Værn

Fonden Ensomme Gamles Værn har i over 100 år bekæmpet ensomhed, ulighed og marginalisering af ældre mennesker. I dag gør vi det ved at støtte forskning, sociale formål og formidling.

De ældre, der har det sværest, inviteres med på højskoleferie. Hjemløse og socialt udsatte ældre har fået et værested.

Fonden deltager i forskning om konsekvenserne af ulighed hos bl.a.indvandrere og flygtninge, så ældreplejen bedre kan tage hånd om evt. særlige behov.

Hvert år inviteres plejehjemsbeboere i teatret, og fonden står også bag personlige legater.

Fonden uddeler midler fire gange årligt til forskning, forandring og formidling.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter

 

Projekter

Fonden støtter forskning, formidling og sociale projekter, der vedrører ældres ensomhed, relationer og ulighed.

Læs mere

Studerende

Master- og kandidatstuderende kan søge støtte til gerontologiske specialer inden for fondens indsatsområder.

Læs mere

Legater

Personlige legater kan søges af organisationer og sagsbehandlere til personer over 65 år med meget få ressourcer.

Læs mere

Ferieophold

Højskoleferier er til ældre mennesker, der trænger til at komme væk fra en for stille hverdag. De fleste deltagere er over 80 år.

Læs mere

Fondens nyhedsbrev

Brudte relationer mellem gamle forældre og deres voksne børn

Fonden undersøger gennem et erhvervs-ph.d.-projekt, hvad det betyder for gamle forældre, når relationen til deres voksne børn bliver brudt.

Projektet er et samarbejde mellem fonden og Aarhus Universitet og støttes af Innovationsfonden. Landsforeningen SUFO samt Center for Livskvalitet, Aarhus Kommune, hjælper med at finde gamle forældre, der vil deltage i undersøgelsen.

Læs mere

Fonden Ensomme Gamles Værn samarbejder med andre fonde og organisationer, bl.a.

verdens kvinder m text1        Arbejde adler  dgs   aarhus universitet ny 360x180

 

Tilmeld nyhedsbrev