Telefonforbindelse redder corona-forskning

Snart er det et år siden, at covid-19 vendte op og ned på verden, og der findes indtil videre ganske lidt forskning om konsekvenserne. Fonden har bl.a. støttet det etnografiske forskningsprojekt Hverdagsliv blandt svækkede ældre i en (post) coronatid, hvor 20 ældre, der modtager hjemmehjælp, pårørende og medarbejdere deltager. Men projektet har også været ramt af corona-lammelse, så hvordan er det at forske i ensomhed under pandemien, hvor netop den spænder ben?

– Normalt ville vi interviewe deltagerne i deres eget hjem, men det er udelukket. Vi arbejder med en målgruppe, der er i særlig risiko, og det tager vi naturligvis højde for. Så alt foregår over telefonen, og det er endt med nogle rigtig gode samtaler, siger ph.d. Pernille Tufte. Hun står sammen med antropolog Louise Scheel Thomasen for projektet, der har været anderledes at løbe i gang. Når forskerne ikke kan mødes med deltagerne ansigt til ansigt, får de kvalitative interview en anden karakter.  

– Der er nogle ting, vi ikke får med i telefonen. Fx den måde deltagerne bor på og det uforudsigelige og spontane, der kan opstå i et fysisk møde. Men vi er positivt overraskede over, hvor interesserede og villige deltagerne har været til at bidrage, og det er vi taknemmelige over. Vi har suppleret med flere opkald for netop at holde kontakten og følge op på, hvordan det fx gik i julen, siger Pernille Tufte, der har ændret syn på telefoninterview som redskab.

– Det ser jeg mere positivt på nu, end før vi gik i gang. Med stemmen kan man etablere en forbindelse og tillid. Deltagerne har været positive og haft lyst til at svare på vores spørgsmål om deres hverdagsliv, som er svært for os at studere over telefonen, siger Pernille Tufte.

Netop deltagerobservationer er sat i bero, men håbet er, at det kan lade sig gøre i løbet af foråret.

– De fleste hjemmehjælpsmodtagere er ved at være vaccineret, og studiet kører over en længere periode, så vi krydser fingre for, at det kan lade sig gøre. Vi har fået en del kendskab til deltagerne, og hvis vi får muligheden for at komme på besøg, skal vi ikke starte fra nul, siger Pernille Tufte.

Trods restriktionerne og kompromiser er indsamlingen af data efter omstændighederne forløbet godt. Selv om tidsplanen er rykket, ser der stadig ud til, at resultatet ligger klart ultimo 2021.