Fortæl for Livet i medierne

Siden Fonden Ensomme Gamles Værn begyndte arbejdet med Fortæl for Livet, har projektet været i medierne mange gange.


Her gives et par eksempler.

P1's Orientering interviewede gruppeledere og projektleder i Fonden Ensomme Gamles Værn, psykolog Andreas Nikolajsen, om betydningen af livshistorier og sociale rum (ca. 01.37 min. inde i programmet).

Læs Kristeligt Dagblads artikel Ældre fortæller sig ud af ensomhed omkring Fortæl for Livet hvor der blandt andet er interview med ældre som har deltaget i en samtalegruppe.

Sundhedsstyrelsen nævner i sin rapport Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp at:

"Fortæl for Livet kan give inspiration til udvikling af gruppebaserede indsatser særligt for ældre, der har oplevet tab og savn af nære relationer. Samt at: En række kommuner har valgt at deltage i Fortæl for Livet. Fælles for kommunerne er, at de har særligt fokus på at bekæmpe ensomhed blandt ældre i plejebolig. I den forbindelse indgår Fortæl for Livet som en del af den samlede indsats med at afhjælpe ensomhed."

Tv-kanalen DK4 har gennem de sidste måneder af 2017 og henover årsskiftet vist dokumentaren 'Fortæl for Livet', og den sendes stadig på DK4 af og til. Se hele filmen ved at klikke i boksen til højre.