Nyhedsbrev august 2022

Kære læser

Vel tilbage på kontoret ved Nørreport i København hilser vi på hinanden og spørger, om ferien har været god. Mange i min nærhed har været i deres eget, familie eller venners sommerhus. Men ikke alle mennesker har steder på landet, de kan besøge ved skov og strand. Ikke alle kan overhovedet komme ud af deres bolig eller har nogen at tage hen til, så de kan indsnuse duften af vilde kaprifolier, nåletræer eller havet – og høste nogle velgørende D-vitaminer.

Nogle af fondens midler uddeles til ferier og ture for ældre mennesker, der ellers ikke kommer uden for hverdagens små cirkler. Det er, som en af vores samarbejdspartnere siger, ”næsten uhyggeligt”, hvor stor betydning nogle dage sammen med andre kan have for gamle mennesker, der ellers opholder sig alt for meget alene i deres hjem. Dage, hvor maden bliver serveret og indtaget under munter snak, oplevelser og indtryk sammen i smukke landskaber osv. Disse menneskers livslyst vokser, og ferierne har ofte betydning for livet videre frem gennem nye bekendtskaber og sociale sammenhænge, hvor man fremover kan dele minder og oplevelser.

Virtuel kommunikation kan være godt, hvor det ikke er muligt at mødes direkte. Men det kan på ingen måde erstatte den gensidighed, der kan opstå, når man kan følge hinandens kropssprog, se det, den anden ser, og opleve respons og nærvær fra et andet menneske. Derfor støtter vi i fonden sjældent projekter, hvor mødet mellem mennesker foregår via skærme. Vi har begrænsede midler, og vi bliver hvert år bekræftet i det fysiske samværs uovertrufne kvaliteter.

Cykeltur uden selv at trampe i pedalerne
Fonden har tidligere støttet aktiviteter i foreningen Cykling uden alder. Foreningens formål er, at frivillige kan give ældre mennesker, der ikke længere selv kan bevæge sig omkring, ”ret til vind i håret”. I dag er der ifølge Cykling uden alders hjemmeside 450 rickshaws på gaden, hvor frivillige ”cykelpiloter” inviterer ældre på plejehjem og i eget hjem på cykeltur, hvor de sammen oplever og får frisk luft. Over 1.800 frivillige cykler afsted i foreløbig 45 danske kommuner.

To studerende har fået fondens studielegat til at undersøge, om man kan cykle plejehjemsbeboere ud af ensomhed. Læs nedenfor og i deres artikel om specialets fund.

Ældre indvandrere og flygtninge på vandrerhjem
Mosaikken er et kommunalt aktivitetshus for ældre borgere og førtidspensionister med etnisk minoritetsbaggrund i Esbjerg. Læs nedenfor og i den vedhæftede artikel om deres miniferie til Hillerød (og nej, Hillerød er ikke København!), som med midler fra fonden endelig kom afsted her i forsommeren efter udskydelser pga. covid.

En del ældre indvandrere og flygtninge har brug for at blive inviteret ind i samfundet og ud i det Danmark, de ikke kender. De befinder sig i en såkaldt udsat position – sammen med i alt 4 % af voksne danskere. Social udsathed indebærer det at leve med massive problemer med fattigdom, fysisk og psykisk sygdom og social isolation, og de allerfleste mennesker, som lever i dette udenforskab, føler sig ensomme. Det viste Fællesskabsmålingen i 2017, der blev gennemført af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, med støtte fra TrygFonden. 

Kirkens Korshær har fået journalist Rie Helmer til at interviewe mig om social udsathed og ensomhed som et samfundsanliggende; interviewet kan læses her.

God sensommer!


Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

At blive CYKLET ud af ensomheden

Maiken Stig og Sara Lange er, med studielegat fra fonden, netop blevet kandidater i folkesundhedsvidenskab fra Syddansk Universitet. Det blev de med specialet ”Kvalitativ undersøgelse af Cykling uden alder – kan man cykle plejehjemsbeboere væk fra ensomhed?” Projektets interviewpersoner beskriver deres ensomhed som meningsløshed og tomhed i dagligdagen. Er det muligt, at cykelture i en rickshaw kan lindre denne ensomhed?

Det kan man læse om i artiklen her.

At indvie hinanden og UDVIDE sin horisont

Værestedet Mosaikken har i mange år været et mødested for ældre mennesker med minoritetsetnisk baggrund, hvor tosprogede medarbejdere og frivillige skaber grobund for øget livskvalitet og nye betydningsfulde relationer. Mosaikken havde i en årrække en ”søsterorganisation” i Mimers Brønd i Vollsmose i Odense, som desværre blev lukket for et par år siden. Der er ellers behov for, at ældre mennesker, der kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen helbredsmæssigt, økonomisk og socialt, har et trygt og rart sted at besøge i ugens løb. Mosaikken har kontakt med ca. 175 ældre; 30-50 brugere dagligt.

Fondens uddelinger har flere gange givet Mosaikken mulighed for at komme på en lille ferie og få ny inspiration og sammenhold. De har lige været afsted her i sommer:

”Det var en fantastisk dejlig tur, hvor alle nød det hele så meget og var så glade og taknemmelige over at komme afsted, at man som medarrangør bliver helt rørt over det. Der opstår nogle helt unikke øjeblikke på sådan et ophold, og der skabes relationer på tværs af kulturelle og sproglige baggrunde, som man ikke oplever i hverdagen.” Sådan skriver daglig leder Charlotte Kaarsberg i sin beretning om ferieopholdet; læs hendes artikel her.

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes