Nyhedsbrev februar 2012

 

Ensomme Gamles Værn støtter hvert år projekter fra mange forskellige ansøgere. Vi har også succes med at søsætte vores egen forskning i det sociale liv i alderdommen. De sidste skud på stammen er to projekter hvis resultater vi glæder os til at præsentere senere på året. Det sker bl.a. på konferencen Genveje, smutveje og omveje til fællesskab den 10. oktober på Christiansborg. Sæt kryds i kalenderen nu - vi præsenterer det færdige program snart!

Oplevelser med litteratur

Læseforeningen ønsker at skabe en læserevolution! Det gør de ved at oprette og lede læsegrupper baseret på højtlæsning og fælles refleksion. I Ensomme Gamles Værn er vi med til at styrke Læseforeningens arbejde ved at udbrede ideen til grupper af særligt sårbare ældre mennesker, som ellers ikke har mulighed for at deltage. Sammen har vi oprettet fire forskellige typer af læsegrupper for ældre mennesker: ældre med demens, med depression, flygtninge og indvandrere samt ensomme og socialt isolerede ældre.
Vi har ansat antropolog Jon Dag Rasmussen til at følge grupperne og interviewe deltagerne. I en læsegruppe mødes man 10 gange for at opleve højtlæsning af udvalgt skønlitteratur, og derigennem få mulighed for fælles refleksion og samtale ud fra litteraturen og egne erfaringer. I det fortrolige møde mellem deltagerne formes der efterhånden et rum, hvor man har mulighed for at komme tættere på hinanden som mennesker. En meget anderledes oplevelse end de fleste af os har, når vi sidder alene med bogen i lænestolen. Vi glæder os til at præsentere erfaringerne fra Jons forskning i en rapport der udkommer i efteråret 2012.

Hverdagen i et multihus for udsatte ældre

Jon Dag Rasmussen arbejder med yderligere et forskningsprojekt. Han har i tre måneder været på feltarbejde i Arbejde Adlers Hus i Thorsgade på Nørrebro i København. Her har han interviewet brugere og ansatte i husets vifte af tilbud, herunder Værestedet Oasen, boliger for særligt udsatte og hjemløse og aflastningsafdelingen, hvor hjemløse og andre ældre mennesker tilbringer op til mange måneder, fordi de ikke umiddelbart kan vende tilbage deres hjem efter en hospitalsindlæggelse, eller fordi de ikke har et ordentligt sted at bo. I forskningsprojektet undersøges både muligheder og begrænsninger i hverdagen, der kan have betydning for hvordan det sociale liv skabes i et helt særligt hus som dette. 

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn