Nyhedsbrev marts 2012

 

Stor kongres om ældre og aldring i København

Dilemmas in ageing societies - Dilemmaer i aldrende samfund - er titlen på den nordiske kongres i gerontologi som afholdes i København den 10-13. juni, og som jeg er generalsekretær for.

Sproget på kongressen er engelsk. Det betyder at programmet byder på mange forskellige emner og forskere fra hele verden! Der bliver foredrag om sociale, kulturelle, psykologiske, biomedicinske, sundhedsvidenskabelige og politiske emner. For eksempel bliver der foredrag om ældres sociale liv, familierelationer, professionel såvel som uformel omsorg, migration, livsløbets betydning og holdninger til alderdommen - det faglige område, som vi i Ensomme Gamles Værn og jeg selv er mest optaget af.

Læs hele programmet på www.21nkg.dk - hvor man også kan tilmelde sig. Frem til 31. marts er der reduceret pris på tilmelding, så det er med at skynde sig. Kongressen er fortrinsvis for fagfolk.

Flere medier debatterede i februar moderne velfærdsteknologi i ældreplejen - især robotstøvsugere i hjemmene. Vi kommenterede den aktuelle debat med dette indlæg:
 
Ensomme Gamles Værn er bekymrede for ensomheden blandt ældre der får hjemmehjælp
Det vækker bekymring hos Ensomme Gamles Værn (EGV) når den menneskelige side af hjemmehjælpernes arbejde nedtones, som vi ser det i spørgsmålet om brug af robotstøvsugere. Det konkrete møde mellem hjemmehjælper og den ældre, også kaldet ansigt-til-ansigt tid, tager netop tid, fordi mødet også drejer sig om kommunikation mellem levende mennesker.

Cirka 65.000 ældre i Danmark føler sig ofte ensomme. Ensomme ældre bor oftest alene, har mistet deres ægtefælle og har svært ved at komme omkring pga. sygdom og svækkelse. Ensomhed drejer sig ikke "bare" om følelser og tab af livslyst. Ensomhed kommer til udtryk i øget sygelighed, flere lægebesøg og hospitalsindlæggelser samt højere dødelighed.

Det kan ikke understreges nok, at hjemmehjælpere, som de levende mennesker de er, har mulighed for at gøre en forskel hos de ældre, de kommer hos. De kan bringe lindring - men også være med til at forebygge isolation og ensomhed.

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn