Nyhedsbrev september 2012

 

IND i og UD af ensomheden

Sammen med sociolog og medlem af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab Merete Platz har jeg netop afsluttet en særlig analyse af data fra Ældredatabasen. Ud fra svar på spørgsmålet om, hvorvidt de ældre ofte eller af og til er uønsket alene - og set over en periode på 10 år - har vi samlet svarene fra godt 3.200 danskere til følgende konklusioner:

• Ensomhed i alderdommen er ikke statisk
• Flest ensomme blandt ældre der bor alene
• At miste sin ægtefælle er en væsentlig risikofaktor
• De ældste er hyppigst ensomme

Vi har netop publiceret analysen på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn