Nyhedsbrev december 2012

 

julehjerte

2012 blev året, hvor vi valgte at kalde os Ensomme Gamles Værn igen. Jeg har holdt foredrag rundt i landet i årets løb og diskuteret det gamle navn - og de enkelte ord.
Ensomme - hvis ikke vi bruger ordet, hvem skal så være med til at bryde tabuet om en svær personlig situation?
Gamle? Ældre? Seniorer? Vi vælger ordet gamle, for det første fordi ensomheden er størst blandt de ældste. For det andet fordi det er et præcist ord; vi er heller ikke bange for at tale om alderdom!
Og så er der ordet Værn. Når jeg spørger, hvad folk forbinder med ordet, dukker begreber som beskyttelse, omsorg og fællesskab frem (ud over Børneværnet og Kattens Værn, selvfølgelig!). Så ordet værn beskriver fint grundlaget for vores arbejde.
 
Samtidig med navneskiftet lancerede vi vores nye hjemmeside egv.dk. Vi håber, I kommer forbi og har glæde af at følge med i de projekter, vi støtter og er involveret i.

Puljemidler og konferencer

Ensomhed og fællesskaber blandt ældre er endelig kommet på dagsordenen i 2012, bl.a. på grund af Socialministeriets puljemidler til området. Projektnavne som Ud af busken - Ind i varmen - En udstrakt hånd - minder om vores eget budskab: Ensomme gamle rækker ikke ud efter andre, derfor må vi andre række ud efter dem. Disse overskrifter viser, at der er brug for at finde frem til det enkelte ensomme gamle menneske og skabe kontakt og nærhed. Det er ikke nok, at der er alverdens aktivitetstilbud, for føler man sig ensom og trist, har man brug for at blive set og lyttet til af et medmenneske.

Vi holdt i efteråret en konference om veje til fællesskaber, og inviteret af Danske Ældreråd var vi med til at organisere en konference for landets ældreråd om forebyggelse af ensomhed. Begge konferencer blev hurtigt overtegnet. Det viser, at interessen for det sociale liv i alderdommen vokser. Det glæder vi os over og går forventningsfuldt ind i 2013.

 
Med ønsket om en dejlig juletid og et Godt Nytår

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn