Nyhedsbrev september 2013

 

Praktiserende læger møder mange ensomme ældre

Ældre mennesker, der føler sig ensomme, går mere til lægen end de, der har et meningsfuldt, socialt liv. Det betyder at praktiserende læger ofte møder ensomme ældre i deres konsultation.

Men hvad bør læger holde øje med for at finde ud af, om deres ældre patienter er i risikozonen for at blive - eller er - ensomme? I en artikel i Månedsskrift for Almen Praksis har jeg beskrevet ensomhedens karakter og konsekvenser. Artiklen kan læses af alle!

Vi ønsker god sensommer fra Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, hvor vi nu deler bofællesskab med seks andre fonde.

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

Kender du én, der er ensom

Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden har netop lavet en folder, der beskriver, hvad man skal være særligt opmærksom på. Denne viden kan vi alle, fagfolk såvel som familie og naboer, have nytte af. Se hele folderen her.

folder marselisborg
aktivtaeldreliv.dk kan man også klikke på sit lokalområde og se støttegrupper for ældre i sorg og mange andre tilbud, der kan hjælpe ensomme ældre mennesker videre i livet.


En hjælpende hånd

Et nyt rådgivningsprojekt på Aktivitetscenter Sankt Joseph på Nørrebro i København er med støtte fra Ensomme Gamles Værn en realitet.

Mødestedet med alternativ rådgivning og praktisk bistand vil i en tre-årig periode fra 2013 til 2016 tilbyde støtte og vejledning til primært ældre indvandrere og flygtninge, men også danske ældre, så de får mulighed for at opsøge den hjælp, de har behov for, og mulighed for at udvikle mod og kompetencer til selv i fremtiden at løse nogle af deres problemer.

I et mere overordnet perspektiv er det formålet, at også ældre med minoritetsetnisk baggrund sikres de ydelser, de er berettiget til efter Serviceloven og derved ligestilles med danske ældre.

Vi håber også, at rådgivningen for nogle kan blive indgangen til et mindre ensomt liv, skabe mulighed for at deltage i sociale relationer og styrke fællesskabet blandt danske ældre og ældre indvandrere og flygtninge, på aktivitetscentret og i lokalmiljøet.

Ensomme Gamles Værn gennemfører et forskningsprojekt til dokumentation af projektets konkrete rådgivninger og resultater samt af den betydning, mødestedet har i de ældres hverdag og liv.

En hjaelpende haand

EN HJÆLPENDE HÅND
Aktivitetscenter Sct. Joseph, Griffenfeldsgade 44, 2200 København.
Rådgivningen er åben man 12-16, ons 10-13 og tor 11-15.