Nyhedsbrev december 2013

 

julehjerte

2013 blev året, hvor vi i Ensomme Gamles Værn fik nye naboer og kollegaer i Fondenes Hus. Vi flyttede ind i Otto Mønsteds Gade 5 i august og er meget glade for vores bofællesskab.

Det har skortet på nyhedsmails fra os i årets løb. Det skyldes flytning og sygdom i vores lille sekretariat - men også at vi er involveret i flere spændende forsknings- og udviklingsprojekter.

Vi har netop uddelt Legatfondens julelegat på 2.500 kr. til 30 syge, gamle mennesker, som har brug for opmuntring og økonomisk hjælp til fx behandling eller køb af en pc. Det svære er, at vi kun har midler til at hjælpe en mindre del af dem, der søger. Men glade bliver vi nu, hvor takkebrevene begynder at strømme ind med beskrivelser af, hvordan legatet skaber fornyet livsmod og håb.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår, hvor vi hver især gør vores til at styrke relationer og fællesskaber omkring os.

De bedste hilsner

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

Ny velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi og ældre var på dagsordenen op til kommunalvalget. I Ensomme Gamles Værn beskæftiger vi os med det sociale liv i alderdommen. Vi har derfor udarbejdet en rapport, der opridser nye teknologiers muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv.

En af konklusionerne er at ældre, som har ringe erfaring med brug af ny teknologi, og ældre med bl.a. fremskreden demens, vil have begrænset gavn af en lang række produkter. Ældre der udelukkende har fysisk funktionsnedsættelse, og som har erfaring med fx digital teknologi, kan opnå de største sociale fordele ved ny velfærdsteknologi.

Rapporten Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv  er en julegave til abonnenter på vores nyhedsmail og besøgende på vores hjemmeside.