Nyhedsbrev september 2014

 

Kære læser

Er det en FAMILIEPLIGT at aktivere ældre påplejecentre?

Der har i sommer været debat i medierne om, hvor meget pårørende skal hjælpe med at aktivere og pleje syge, ældre familiemedlemmer. I en artikel i Kristeligt Dagblad blev jeg spurgt, hvorvidt det er i orden, at man forventer, at familiemedlemmer træder til med en hjælpende hånd på plejecentrene f.eks. i weekender, hvor det er småt med personale. Mit svar er, at det altid er en god idé at inddrage familien, og at de fleste voksne børn allerede yder den omsorg, de kan magte. Man skal også være yderst opmærksom på, at nogle har familie langt væk, andre har ingen børn. Bliver det et krav, at familien tager ansvar for pleje og aktiviteter, kan det øge uligheden mellem beboerne.
Se artiklen fra Kristeligt Dagblad, 27.06.14

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

Ældre Sagen vil danne fælles front mod ensomhed

"65.000 danskere over 65 år føler sig ofte ensomme, men ensomhed kender ingen alder, så vi har brug for en bølge af fælleskaber... Skal vi mindske ensomheden i Danmark markant, kræver det, at kampen mod ensomhed gøres til en folkesag", udtaler Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup. Målet er at nedbringe antallet af ensomme danskere med 50 procent, og Ældre Sagen ønsker derfor at danne fælles front i kampen mod ensomhed. De har inviteret til et symposie i København den 11. september Læs mere her

I Ensomme Gamles Værn hilser vi initiativet velkommen. Vi har i mange år arbejdet på at bryde tabuet om ensomhed, og måske er det ved at lykkes. Det er netop vores budskab, at vi må række ud efter ensomme gamle mennesker, som ikke selv er i stand til at række ud efter andre. Så vi glæder os over alle initiativer, der viser omsorg og omtanke for andre.

ind i og ud af ensomheden

Nye projekter

"Uden EGV var der godt nok meget, der ikke kunne lade sig gøre for mig og de ældre efterladte", siger p.hd. Maja O'Connor, adjunkt i sundhedspsykologi ved Aarhus Universitet (EPoS). Hun har bl.a. modtaget støtte til at oprette et mindfullness-kursus for ældre efterladte, som er blevet syge af sorg. Vi støtter en bred vifte af projekter og initiativer, som du kan læse mere om på vores hjemmeside. Senest har vi f.eks. støttet:

"KlosterEngle"
Et nyt projekt i Klostercaféen i Århus, hvor frivillige skal tage hånd om de mange sårbare og potentielt ensomme ældre, der kommer i caféen.

Senior naturguider med fokus på trivsel og samvær
Faglige Seniorer vil i samarbejde med CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) organisere små grupper af ældre, der guides og støttes af andre frivillige ældre til at bruge naturen og hinanden, og derved styrke de sociale relationer.

Foreningen Fiskehjælpen
Det har først og fremmest været fisketure for ældre mænd med interesse for lystfiskeri, der har været på programmet i klubben i Lyngby-Taarbæk. Nu har de fået støtte af Ensomme Gamles Værn til at udvide og forankre foreningens virke med foredrag og aktivitetsaftener gennem vinteren for mænd over 60 år.

Specialer
Under vores projektside finder du også de kandidat- eller masterspecialer, der opnår støtte fra Ensomme Gamles Værn. Studerende med interesse for det sociale liv i alderdommen, ensomhed, relationer og fællesskaber kan nemlig søge om økonomisk støtte til specialeskrivning.