Nyhedsbrev oktober 2014

KONFERENCE: Forståensomhed - ny viden, nye veje

Konference tabuet om ensomhed

Tid: 20. maj 2015

Sted: Konferencecenter Nyborg Strand

Pris: kr. 1.000,- Pris for studerende kr. 300,-

Ensomme Gamles Værn inviterer til konference om ensomhed i voksenlivet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. maj 2015 og afsæt dagen til at forstå ensomhed. På konferencen vil vi gennem oplæg, diskussioner og workshops få forskellige perspektiver på ensomhedens årsager, karakter og konsekvenser.

Hvad betyder ENSOMHED i et menneskes liv?

I mange kommuner og sociale organisationer er man i disse år optaget af at skabe nye fællesskaber og bekæmpe ensomhed. Samtidig er ensomhed et tabu, som gør det svært at tale med hinanden om vores erfaringer med at føle sig ensom. Gennem forskning bliver vi gradvist klogere på forskellige aspekter: Faktorer i livsløbet, der medfører en øget risiko, konsekvenser af langvarig ensomhed, og hvordan det opleves at føle sig ensom.

Konferencen lægger op til fordybelse og refleksion. Vi ved, at langvarig ensomhed er en del af livet for mange, både yngre og ældre voksne, og det er derfor vigtigt med en forståelse af ensomhed gennem hele voksenlivet. Dagen på Nyborg Strand giver mulighed for at stoppe op og reflektere sammen med andre - og få inspiration til at finde nye veje i det videre arbejde.

Konferenceprogram og information om tilmelding vil blive sendt til alle modtagere af vores nyhedsmail først i det nye år.

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

FORNEM PRIS til ældrerådene i Danmark

Sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD og næstformand i Ensomme Gamles Værn Marianne Lundsgaard modtog 24. september FN's førstepris "Open Goverment Award" på vegne af ældrerådene i Danmark. Prisen er en hæder til de folkevalgte og lovfæstede ældreråd som et eksempel på borgerinddragelse, når det er bedst. Ved prisoverrækkelsen i FN-bygningen i New York talte statsminister Helle Thorning Schmidt og USA's præsident Barack Obama.

ML obama

Vi ønsker tillykke med prisen til de folkevalgte medlemmer af ældrerådene i hele Danmark.


Uddannelse forbedrer praksis

Den selvejende institution Caspershus i Nordjylland (der huser 60 plejeboliger i leve-bo-miljøer herunder 10 boliger til borgere med demens og to boliger til genoptræningsophold) har modtaget økonomisk støtte til at videreuddanne personalet i palliation. Institutionens udviklingsprojekt "Med Livet i Hænderne" er ved hjælp af støtte fra Ensomme Gamles Værn udvidet med faglige kurser om døden som begreb og pleje af døende. 

"Når det handler om den sidste tid og om døden, så står både den døende, pårørende og personale praktisk talt med rigtigt meget liv i hænderne. Måden vi taler med hinanden på, og det at kunne give plads til dybe og svære følelser bliver meget vigtigt", siger Henning Clausen, leder af Caspershus.

Personalet på Caspershus oplever også, at de kan overføre hospicetankegangen til andre områder af det daglige arbejde. F.eks. kan fysioteraputerne bruge den viden, de nu har om lindring, lejring og den svære eksistentielle samtale i deres arbejde med mennesker, der har kroniske lidelser, men ikke er døende.

Ensomme Gamles Værn har støttet udviklingsprojektet med kr. 50.000.