Nyhedsbrev april 2014

 

Kære læser

HVORDAN måler vi ensomhed?

Hvordan det enkelte menneske oplever ensomhed, er et spørgsmål, der optager os i Ensomme Gamles Værn. Gamle menneskers subjektivt oplevede ensomhed er også vigtig for mange organisationer og kommunalt ansatte i disse år. Hvordan identificeres, lindres og forebygges ensomhed sent i livet?

Vi er også optaget af, hvordan vi objektivt indkredser ensomhed. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 giver mulighed for at kigge nærmere på det, vi kan kalde indikatorer på social ensomhed. Ved at sammenholde Sundhedsprofilens procentsatser med befolkningstal fra Danmarks Statistik for 2013, har jeg beregnet en række tal for personer på 65+ år:

66.000 træffer sjældent eller aldrig familie
114.000 træffer sjældent eller aldrig venner
69.000 er ofte alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre
64.000 har aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte.

Personer med svage sociale relationer defineres i Sundhedsprofilen som personer, der sjældent eller aldrig træffer familie, eller personer som ikke regner med at kunne få hjælp af andre.

Ældre med svage sociale relationer kan forvente flere dårligere leveår med langvarig belastende sygdom end personer med stærke sociale relationer.

Gode forårshilsner fra

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

Hit med Sangen!

musik i lundtoftegade

I et halvt år har det store lokale i beboerhuset i AKB Lundtoftegade på ydre Nørrebro i København genlydt af glade toner, fællessang, klirrende kaffekopper og musikquizzer. Hans-Christian Enggaard Jepsen fra Seniormusik København har ledt de musikalske eftermiddage, og social vicevært Irma Tonnesen inviterede områdets ældre beboere med i fællesskabet. Der har været en fast kerne af deltagere på ca. 20 personer, og flere er blot kommet forbi en gang imellem for at synge og quizze med.

Det har vist sig, at quizzer og samarbejdet omkring svarene er en god ramme, hvor folk kan mødes på tværs af de forskelle, der kan være i andre af livets sammenhænge.

Projektet Hit med Sangen - Musik i Lundtoftegade er finansieret af Ensomme Gamles Værn. Musikquizzen afholdes nu også på plejehjem, som en energisk og anderledes måde at være sammen på for f.eks. beboere og pårørende.

Få dage i fællesskab giver fornyet livskraft

Rude Strand Seniorhøjskole i Odder var midt i marts ramme om et højskoleophold arrangeret af Ensomme Gamles Værn i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer for besøgsmodtagere og deres -venner.

Besøgstjenesteleder Helle Engelsborg Olsen, der leder opholdet, siger: "Det har været både fantastisk og tankevækkende at være vidne til den forandring, der sker med deltagerne i løbet af ugen. Det bliver så tydeligt, hvor godt det gør os mennesker at være sammen i et kærligt fællesskab. Mange er meget alene til hverdag, og de har nydt at sludre med hinanden og med de frivillige, som hele tiden har sørget for, at ingen var overladt til sig selv. Jeg tror, at mange har fået øje på hinanden, som de mennesker de er inde bag en ofte skrøbelig facade."

Rude Strand

Højskoleopholdet er en uge, der er særligt tilrettelagt med øje for deltagernes formåen, da en del er mellem 80 og 90 år. Middagshvile og halvdagsudflugter, morgengymnastik, sysleværksteder, dans og korsang er ud over de sædvanlige højskoleforedrag med til at fylde dagene med aktiviteter og samvær.

Der er også frivillige med til at skabe tryghed, også hvis man frygter at falde på badeværelset. Vi arrangerer transporten til højskolen, lejer kørestole, anskaffer hospitalsseng og særligt besøg fra hjemmeplejen, når det er nødvendigt. I det hele taget er det vores motto, at hvis der er noget, der gør det umuligt for de gamle at komme på højskole, så overvinder vi det!

Højskoleopholdet skaber større samhørighed efter hjemkomsten. De som har været med, er tilbøjelige til at være mere aktive i det hjemlige efter ferien, og deres besøgsvenner får større omsorg over for dem, som skal have ekstra opmærksomhed og støtte.