Nyhedsbrev marts 2014

 

Kære læser

Der er fokus på bekæmpelse af ensomhed. Regeringen har sat punktet på dagsordenen i et nyt sundhedspolitisk oplæg med det formål at reducere ensomhed med 10 %.

Sundhed bliver oftest forstået i forhold til kroppen, men nu kommer betydningen af vores sociale liv endelig med i bestræbelserne på at skabe rammer for et godt liv. Det er ikke alene glædeligt, det er nødvendigt.

 
Langvarig ensomhed i voksenlivet

Mary Fonden offentliggjorde den 26. februar vores rapport "Ensom midt i livet - livshistorier, erfaringer og mønstre", og ensomhed var hele dagen et tema på DR. Hvis du ikke fik set DR2 Morgen, Aftenshowet eller Nyhederne kl. 21.30 i onsdags, så ligger der et udvalg af klip og artikler på vores hjemmeside.

Jeg har gennemført projektet sammen med to forskningsassistenter, cand. psyk. Morten Hedelund og cand. psyk. Andreas Nikolajsen. Rapporten bygger på 20 dybdegående interviews med voksne i alderen 30 til 50 år, der har oplevet ensomhed gennem livet.

Analysen viser, at voksne kan have smertefulde oplevelser af ensomhed:

• En følelse af ikke at være forbundet til andre mennesker og savn af nære venner.
• En følelse af at livet ikke lykkes, når man sammenligner sig med jævnaldrende.
• Det er svært at dele ensomheden med andre pga. tabu.
• Ensomheden tilskrives, at de som børn ikke har indlært sociale kompetencer pga. manglende socialt liv og støtte i barndomshjemmet og pga. mobning.

Det er interessant læsning, der ikke kan undgå at berøre alle. Læs rapporten. 

 
Stigmatisering og demens

Demenssygdom påvirker det sociale liv, både for den der har sygdommen, og for de nærmeste i familien. Når man får en demensdiagnose, kommer man til at indgå i gruppen af mennesker med demens - og ægtefæller og børn bliver automatisk "pårørende". Stigmatisering er et begreb for det negativt ladede syn på sygdommen og dem, den berører.
Jeg har skrevet en artikel om denne sociale dimension af demenssygdom i Alzheimerforeningens blad, "Livet med demens", der netop er udkommet. Artiklen kan læses her.

De bedste hilsner

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør