Nyhedsbrev februar 2023

Kære læser

”Måske er det bare mig?”, som tænker, at opmærksomheden på ensomhed er ved at være stor, og at tabuet i samfundet måske er brudt, når fænomenet ensomhed nu også bruges i markedsføring. Jeg var ved at få teen i den gale hals, da en dansk bank for nogle uger siden reklamerede for sig selv med ordene: Det kan være ensomt at sidde med sin formue og ikke vide, hvad man skal investere i! – Nok har ensomheden mange ansigter, men ikke dette! Reklamen vidner for mig at se om, at ensomhed nu genkendes som noget vigtigt. Men det forekommer uetisk at udnytte vores tilkæmpede opmærksomhed på ensomhed til at markedsføre rige menneskers ”problemer” – især når fattigdom er en stærk risikomarkør for ensomhed.

Nu, da jeg er lidt oppe at køre, vil jeg slå et slag for, at vi overvejer en mere reflekteret brug af et andet, hyppigt anvendt ord: fællesskaber. Er der gået lidt inflation i det (nu vi er ved finanssektoren), når vi i flæng bruger ordet fællesskab om det, at en gruppe mennesker samles – snarere end om den erfarede kvalitet ved samværet? Ordet bruges efterhånden som en slags generel løsning på ensomhed, snarere end som et ord for forbundethed og samhørighed, som kan opstå, når man er sammen med andre. Her er der tale om et plusord med en stærk positiv værdi. Læg nu mærke til, når firmaer snart bruger det i deres markedsføring!

I fonden er vi optaget af at skabe gode betingelser for, at det enkelte ældre menneske, som føler sig ensom, tilbydes mulighed for at etablere og udvikle relationer. Relationer har potentiale til at udvikle sig til at blive nære; måske med tiden til venskaber.

Kortlægning af besøgstjenester
Fonden har fokus på den type relationer, som besøgstjenester byder på gennem tildeling af en såkaldt besøgsven til mennesker, der savner nære relationer og føler sig ensomme. Vi har gennem årene støttet projekter, som kan søges frem på vores hjemmeside.

I dag udgiver vi en ny rapport: Kortlægning af besøgstjenester i Danmark, skrevet af stud.mag. Pernille Bülow Pedersen, der er studentermedhjælper i fonden, og som har udarbejdet rapporten som praktikant i CoRe – Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet. Udgivelsen sker som del af partnerskabet Flere i Fællesskaber i Silkeborg Kommune. Læs mere og find link til rapporten nedenfor.

Højskoleferie på nye måder
I 2001 modtog fonden en arv fra skofabrikant Else Cornett til ferier for ældre mennesker. Efter at arven var opbrugt, besluttede bestyrelsen at fortsætte indsatsen. Vi har derfor i årevis arbejdet sammen med Menighedsplejen i Danmark, Dansk Flygtningehjælp og andre organisationer om at skabe de bedst mulige vilkår for ferieophold for ældre mennesker, der føler sig ensomme og trænger til at komme hjemmefra og opleve noget sammen med andre. Højskolen har her vist sig velegnet.

Den seneste højskoleferie fandt sted lige før jul på Vrå Højskole. Her deltog ældre mennesker fra seniorfællesskaber, der er etableret af frivillige trivselsagenter gennem Vi-Senior, netværk for etniske minoritetsældre. Læs mere nedenfor, hvor der er link til en artikel af projektleder Dung Le.

Konferencen: Ældre uden nære relationer
Nogle har forhåbentlig sat kryds ved 11. oktober 2023, hvor vi afholder konferencen Ældre uden nære relationer. Nu har vi også et program! Emnet får sjældent større opmærksomhed. Snarere drejer den offentlige debat sig i disse år om et øget brug af ”pårørende” til hjælp og støtte til ældre mennesker, der har brug for omsorg og pleje. Men hvad med dem, som ikke har en partner eller børn eller andre i nærheden?

Se programmet med mange forskellige aspekter af emnet. Vi ser frem til en dag, der kan inspirere til refleksion, dialog og handling. Læs programmet her.

Mens vi venter på foråret,
bedste hilsner fra


Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

NY RAPPORT: Kortlægning af besøgstjenester i Danmark

Besøgstjenester er en udbredt, frivilligdrevet indsats, der findes i de fleste kommuner i Danmark. Formålet med kortlægningen er at skabe et overblik over, hvordan landskabet af besøgstjenester ser ud, og et indblik i, hvordan frivilligheden udfoldes, og hvilke udfordringer der er i praksis. I rapporten udpeges desuden et par anbefalinger til arbejdet i og med besøgstjenester.

Rapporten henvender sig til aktører på ældreområdet, herunder kommuner, sociale organisationer og foreninger med besøgstjenester, frivilligcentre og andre interesserede, som ønsker viden om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til besøgstjenesters praksis. Læs rapporten her.


Foto: Tor Birk Trads

Vrå HØJSKOLE fik nye gæster

28 ældre mennesker fra Irak, Iran, Libanon, Syrien, Tyrkiet og Vietnam var en uge på Vrå Højskole lige før jul. Temaet var jul; altså dansk jul! Deltagerne blev introduceret til Grundtvig, deltog bl.a. i julebagning og konfektlavning, var på udflugter, morede sig med at prøve dansk folkedans, delte egne traditionelle danse og sange mm. Oplevelserne på Vrå Højskole vil blive husket længe. Der var også en ældre dansk kvinde med, som beskrev, hvordan hun følte sig inkluderet i det mangfoldige fællesskab:

- Min oplevelse (…) har været helt fantastisk. Jeg er den eneste kursist uden tilknytning til andre, og jeg blev taget så godt imod. Jeg følte faktisk, at jeg på meget kort tid fik en ny ”familie”. Jeg fik altid en plads ved bordet, alle ville tale med mig, smile til mig, grine sammen med mig (…). Det var en uforglemmelig uge, som jeg altid vil huske, og som gav mig stor glæde i en tid, hvor jeg efter min nylige skilsmisse har brug for nye relationer og positive oplevelser.

Læs mere i artiklen Mangfoldighed og sammenhold på højskoleferie af Dung Le, der er stifter af og projektleder i Vi-Senior og Trivselsagenterne.