Nyhedsbrev februar 2015

 

Kære læser

I Ensomme Gamles Værn er vi glade og godt i gang i det nye år. Vi har fuld tryk på mange aktiviteter, selv om vi er få ansatte. På den måde ligner vores arbejde mange andres!

For der er stor opmærksomhed på det sociale liv i alderdommen, som er vores fokusområde - og på ensomhed i særdeleshed. Vi har fundet tal for, hvor ofte "ensomme ældre/gamle" er nævnt i pressen gennem de seneste syv år. Der er sket en gradvis stigning og i alt næsten en fordobling:

2014

6.008

2013

5.453

2012

4.512

2011

4.504

2010

3.956

2009

3.583

2008

 3.199 


Mediernes dækning afspejler på den ene side nye initiativer, der udvikles i kommuner og organisationer - og fra centralpolitisk hold. Samtidig er medierne med til at styrke den betydning, det sociale tillægges i samfundet, ved at synliggøre denne væsentlige dimension af menneskers liv.

Vi glæder os derfor også til at mødes med nogle af jer, som beskæftiger jer med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed på vores konference den 20. maj: Forstå ensomhed - ny viden, nye veje. Læs mere om konferencen nedenfor og i programmet.

Folkebevægelsen MOD ensomhed

Fokus på afhjælpning af ensomhed vil blive intensiveret i den kommende tid. Ensomme Gamles Værn er med i Folkebevægelsen mod ensomhed, der har været under udvikling i de seneste måneder. Der er nu skabt en fælles definition af ensomhed og en samlet præsentation af 36 organisationers indsatsområder.

Særligt vigtigt er for mig at se organisationernes forskellighed og det, at vi spænder over hele livsløbet, børne-, ungdoms- og voksenliv - ind i alderdommen.

Visionen for Folkebevægelsen er at halvere antallet af mennesker i Danmark, som føler sig ensomme inden 2020. Bag denne vision ligger bl.a. den udfordring at måle forekomsten af ensomhed på tværs af aldre. Det er ikke lige til.

Dertil kræves forskning, og det er lige det, vi er så optaget af og støtter økonomisk og fagligt i Ensomme Gamles Værn. Vi vil gerne blive bedre til at forstå ensomhed - for derved at blive bedre til at hjælpe.

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

Velkommen til konferencen

mobning kap.6

Forstå ensomhed  - ny VIDEN, nye veje

Tid: 20. maj 2015, kl. 9.00-16.15
Sted: Nyborg Strand
Pris: 1.000 kr., for speciale- og ph.d.-studerende 300 kr.

På konferencen præsenteres indlæg med udgangspunkt i bl.a. helbred, hjemløshed, litteraturen og det at være fremmed i Danmark.

På tre seminarer lægger vi op til diskussion gennem tematiserede indlæg om ensomhedens årsager og karakter samt metoder til at lindre og hjælpe - på tværs af livsaldre.

Læs programmet.