Nyhedsbrev juni 2015

 

Kære læser

Forstår VI nu, hvad ENSOMHED er?

Nu - efter et forår med intens dækning af ensomhed, hvor mennesker i forskellige aldre modigt er trådt frem på skærmen og har fortalt om ensomhedens konsekvenser i deres liv. Bl.a. i Blachmans udsendelser, der har affødt hjemmesiden nabovenskab.dk, hvor man har mulighed for at skabe netværk ved at invitere sine naboer.
Nu - hvor Folkebevægelsen mod ensomhed, der p.t. rummer over 60 kommuner og organisationer, er med til at synliggøre behovet for at nedbringe ensomheden i Danmark.

Og nu - efter vores konference Forstå ensomhed d. 20. maj, hvor alle tænkelige perspektiver på ensomhed gav stof til refleksion.

konference2015

Forstår vi SÅ nu, hvad ENSOMHED er?

Sommetider spekulerer jeg over, om ensomhed kan være selvvalgt og frivillig - kan ensomhed være positiv? På vores konference i maj opstod samme spørgsmål, da Jens Andersen fortalte om Astrid Lindgrens ensomhed. Temaet indgår i hans biografi fra 2014 om forfatteren. Astrid Lindgren havde - som mange andre kunstnere - brug for at være helt alene ind imellem og dyrke sin ensomhed. Den gav hende inspiration til forfatterskabet. Men ensomheden, fortalte Jens Andersen, kunne selv for Astrid Lindgren blive for meget.
Hvad så med os andre, der er knap så kunstnerisk begavede? I min forståelse er ensomhed smertefuld og ikke en tilstand, som man frivilligt vælger. Tværtimod er der mange ensomme, som føler skam over deres situation.

Også for os i Ensomme Gamles Værn kan det stadig være chokerende at erfare, hvilke situationer der kan forstærke følelser af ensomhed. Ofte forestiller vi os, at ensomhed er knyttet til vinter og isolation i vores respektive huler, men som en af de personer, der har bidraget til vores forskning og forståelse, udtrykker det:

"Sommer er jo enhver ensoms mareridt, for alle er udenfor med deres venner. Lugten af grill og børnestemmer - og så sidder man der. I Netto ser man alle de andre købe ind til grillfest, og så står man med 1 liter sødmælk i den ene hånd og et reb i den anden. Det er sat på spidsen, men det er sådan, det føles. Og man tænker, "kan det ikke bare blive mørkt derude igen?" Så man kan krybe i skjul, og alle andre også er tvunget til at sidde indenfor og kigge på kassen."

Citatet er fra rapporten Ensom midt i livet - livshistorier, erfaringer og mønstre, der er udarbejdet af Morten Hedelund, Andreas Nikolajsen og Christine E. Swane. Ensomme Gamles Værn og Mary Fonden, 2014.

ensomhed midt i livet

I regeringens sundhedsmål fra 2014 er 'ensomhed' nævnt for første gang, men godt gemt under "mental sundhed". Det ligger og putter sig, skønt det sociale i vores liv er afgørende for vores velbefindende. Op og frem med det sociale! Der er brug for, at vi arbejder på et samfundsmæssigt og kulturelt niveau. Vi befinder os lige nu i et socialt og sundhedsmæssigt hierarki, hvor kroppen prioriteres (hvilket fx ses i rehabiliterende tiltag, der let kan forveksles med genoptræning). Det psykiske velbefindende er lavt prioriteret og - som rosinen i pølseenden, hvis den overhovedet kommer med, er interessen for at styrke det sociale liv.

Der er mere at læse om bekæmpelse af ensomhed i Mary Fondens årsrapport, hvor Ensomme Gamles Værns arbejde er omtalt på side 30-31. Bestyrelsesformanden i Mary Fonden, H.K.H. Kronprinsessen, opfordrer os alle til at tage ensomhed alvorligt:

"Det kræver mod at bede om hjælp, når man står helt alene - og alle os, der står udenom, kan motivere modet ved at spørge ind og møde det svære med åbenhed og forståelse."

Med disse ord in mente vil jeg ønske jer - samarbejdspartnere, kollegaer, unge og gamle med interesse i vores sociale liv et godt valg og en dejlig og solfyldt sommer.

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane

Direktør, Ensomme Gamles Værn

Siden sidst har Ensomme Gamles Værn fået NY FORMAND

Marianne Lundsgaard er nu ikke ny i gårde, men en driftig kultursociolog der har høstet anerkendelse for sit mangeårige arbejde inden for ældreområdet.

"Jeg kan, med min faglige baggrund og med mit daglige arbejde, bidrage til arbejdet i Ensomme Gamles Værns repræsentantskab og bestyrelse," siger Marianne Lundsgaard.

b ml

Marianne Lundsgaard har siden 1980'erne knoklet for ikke bare at synliggøre men også styrke arbejdet inden for ældreområdet både nationalt og internationalt. Hun er bl.a. sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD, og fra sit arbejde som faglig sekretær for demenskoordinatorer har hun et vigtigt indblik i dementes vilkår.

I 2012 blev Marianne Lundsgaard en del af bestyrelsen i Ensomme Gamles Værn. I 2013 blev hun næstformand. I 2015 blev hun formand. Velkommen for enden af bestyrelsesbordet!

"Nogle er mere disponerede for at blive ensomme, men ingen behøver blive det. Ensomme Gamles Værn sætter fokus på ensomhed gennem forskning og støtte til udviklingsprojekter. Jeg vil være med til at bryde det tabu, som bare det at tale om ensomhed kan være. Ensomhed kan gå ud over helbredet - ensomhed kan gøre ondt. Vigtigst er det, at ensomhed ikke er en selvfølge,"   siger Marianne Lundsgaard.

Siden sidst har Ensomme Gamles Værn STØTTET teater-oplevelser

At komme i teatret er ikke blot en kulturel, men også en social oplevelse. Hvor betydningsfuldt det kan være fremgår af en 92-årig kvindes besøg til forestillingen Tove, Tove, Tove i Skuespilhuset. Hun fortalte, at hun ikke havde forestillet sig, at hun nogensinde skulle komme i Det Kgl. Teater igen.

"Tusind tak for en dejlig aften, det var virkelig en stor oplevelse for mig. Hvor var de dygtige og smukke. Forestillingen fløj afsted. De fik det hele med - alle Tove Ditlevsens op- og nedture blev videregivet på en hjertegribende måde. Man var virkelig i godt selskab, deres musikalitet var skøn og passede som hånd i handske. Også scenografien, så let og luftig, passede så fint ind i forestillingen. Alt i alt en forestilling, jeg ikke glemmer. Hjertelig tak!"

Ensomme Gamles Værn støtter bl.a. plejehjemsbeboere og besøgsvenners teaterture. Aktuelt samarbejder vi med teaterfestivalen CPH STAGE. Tilbuddet om udvalgte forestillinger gives til organisationer og institutioner, der rummer gamle mennesker, som har brug for nogen til at arrangere, bistå med transport, nogen at følges med og nogen til at betale.

somvardetigaar

Siden sidst har Ensomme Gamles Værn kigget på HJEMMESIDEN

Vi har mange besøgende på hjemmesiden, hvor vi formidler alt det arbejde, som vi enten står bag eller finansierer. Vores projektoversigt har fået nyt layout og nye søgefunktioner. Vi håber, at I løbende vil følge med i alle de spændende projekter.