Nyhedsbrev oktober 2015

 

Kære læser

Statistiske beregninger og gennemsnit siger intet om den enkelte. Men det er vigtigt, at vi opmærksomt holder øje med og tilbyder hjælp og støtte til mennesker, som kommer i risikosituationer, der gør dem socialt sårbare. Det forsøger vi i fonden at gøre sammen med institutioner og organisationer, der arbejder på at udvikle den faglige opmærksomhed for at forebygge og lindre ensomhed.

At beskæftige sig med menneskers sociale liv er ved at få plads og momentum dette efterår. Ensomme Gamles Værn har arbejdet inden for feltet i nu 105 år (!), og vi glæder os over de mange store og små initiativer, der er blevet sat i verden i den seneste tid. Læs mere om dem her!

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn 

NY fondslov for socialgerontologisk gartneri

Ensomme Gamles Værn skaber viden og relationer. Vi har fokus på alderdom. Vi er et socialgerontologisk gartneri. Vi er en fond, der sammen med andre fonde har fået en ny lov. Bl.a. derfor holdt Ensomme Gamles Værn seminar tidligt på efteråret, hvor fondens bestyrelsesmedlemmer gennemgik deres kompetencer og motivation. Nogle har erfaring fra ledende poster i fx Rådet for Socialt Udsatte, nogle forsker selv i ensomhed, og andre er beslutningstagere og har derfor indgående kendskab til fx faglige prioriteringer i kommunalt regi. Den gennemgående røde tråd er engagement og en forundring over, at politik rettet mod aktiv og vellykket aldring i dag oftest bliver til sundhedspolitik; hvor det sociale og psykiske får alt for lav prioritet.

Derfor er et af Ensomme Gamle Værns fokusområder gamle flygtninge og indvandrere. På den2radio kan du finde to podcasts, som fonden har været med til at finansiere. Det ene program hedder Stemmerne udenfor. Det er en lydmontage, der giver talerum til ældre flygtninge og indvandrere, som lever i ensomhed. Lyt til deres ønske om at komme tættere på andre danskere.

Den anden podcast, som den2radio har bragt, hedder Ensomhed gennem livet. Her fortæller Christine E. Swane bl.a. om det at blive alene efter at have levet et langt liv sammen med andre.

ensomhedgennemlivet

Når DEN nærmeste forsvinder

Når man bliver gammel, er der en forhøjet risiko for at blive ensom. En hyppig årsag er, at partneren dør, og man bliver alene. Fondens direktør, Christine E. Swane har lavet nogle beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, der viser, at halvanden million bor alene i 2015 - helt nøjagtigt 1.585.000 danskere.

Det at miste sin ægtefælle sker langt hyppigere for kvinder, da vi ofte er gift med en lidt ældre mand, og da mænd ofte dør tidligere. Dette afspejler sig, når vi retter luppen mod personer på 80 år og derover. I denne aldersgruppe er der 37.000 enlige mænd, og tre gange så mange, nemlig 117.000 enlige kvinder. I alt 154.000, svarende til 64%.

Stå sammen Ishøj

Det er ingen hemmelighed, at der i Ishøj findes sociale problemer. Det er snarere en mere velbevaret hemmelighed, at lokale står skulder ved skulder for at forandre deres omverden. I Ishøj hedder et af de fine sociale initiativer Fællesskabsdagen. Direktør i Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane var inviteret som oplægsholder. Deltagerne lagde ud med at prioritere, hvilke problematikker de ville gå ind i. Her er et par af dem:

  1. Hvordan vi bryder tabuet omkring ensomhed?
  2. Det kan være svært at få øje på ensomhed. Hvordan når vi ud til alle dem i Ishøj, som vi ikke når med eksisterende tilbud?
  3. Hvordan gør vi noget for de mange mennesker i Ishøj med anden etnisk baggrund end dansk, som føler sig ensomme, eksempelvis på grund af sproglige udfordringer?
  4. Hvordan gør vi noget for de mange yngre førtidspensionister i Ishøj, der mangler kontakt til andre end deres sagsbehandler?

I forbindelse med Fællesskabsdagen i Ishøj blev Christine E. Swane interviewet om forskellige aspekter af ensomhed.

Fællesskabsdagen havde et socialt sigte, og det er sundt at være social. Så sundt, at de som sædvanligvis får taletid til at minde os om, at vi skal spise sundt og løbetræne, også retter vores fokus i retning af de store forskelle, vi kan gøre alene ved at være noget for hinanden. Bente Klarlund, professor med speciale i motion og bl.a. sygdomsbehandling, udtalte sig således forleden om venskaber:

- Det går igen i rigtig mange videnskabelige undersøgelser, at venskab er en af hovedingredienserne i at holde sig sund og rask. Det er faktisk så vigtigt, at hvis man kunne, skulle man udskrive venskab på recept, siger Bente Klarlund til DR.

Faellesskab

PLEJEHJEM for generationer

Vores plejehjem er både blevet gentænkt og samtænkt. Heidi Jacobsgaard Schøbel fik 64.800 kr. fra Ensomme Gamles Værn til sit afgangsprojekt Eutopia fra Arkitektskolen. Hun smelter plejehjem og børneinstitutioner sammen.

Eutopia er nu færdigt, og Københavns Kommune skeler allerede til det i deres arbejde med velfærdsinstitutioner. Der har ikke tidligere fundet så revolutionerende en tænkning sted i Danmark. Vores plejehjem bygger stadig på en hospitalsmodel fra 1850'erne. I tråd med Eutopia har den kommende arkitekturbiennale fokus på humanisme i arkitekturen.

Heidi Jacobsgaard Schøbel er blandt de projekter, kuratorerne skal vælge imellem. Vi krydser fingre for Eutopia.

Ensomme Gamles Værn har mødt Heidi Jacobsgaard Schøbel til en snak om, hvorfor hun gik i gang med projektet, klik her.

heidi jacobsgaard

Ingenbehøver at DØ alene

Det mener Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk, som Ensomme Gamles Værn har støttet med 5.000 kr., så foreningen kunne indkøbe mobiltelefoner til brug af koordinering af vågernes vagter. "Ingen som ikke ønsker det, skal dø alene," siger formanden for vågetjenesten Lone Ramussen.

Hun er pensioneret sygehjælper og har set, hvordan forholdene på de danske plejehjem har udviklet sig. Hun fandt forholdene for uværdige og besluttede sig for at gøre en forskel:

"Da jeg begyndte som sygehjælper, var det sådan, at man altid sad ved siden af sengen, når beboerne skulle herfra. Med tiden sparede man det væk. Der kom bare et håndklæde i døren, så man kunne kigge ind og se, om fru Jensen stadig var der. Pludselig var hun død. Derfor var det vigtigt for mig at gøre noget. Jeg ville sidde ved døende mennesker, og jeg kan se, at det gør en forskel. De bliver mere rolige," siger Lone Rasmussen.

Se hele interviewet med formanden for Vågetjenesten i Lyngby-Taarbæk, Lone Rasmussen her. 

lone rasmussen