Nyhedsbrev november 2015

 

Kære læser

Snestorm fører for mange mennesker til forstyrrelser og forsinkelser, når de skal besøge venner og familie, møde på arbejde osv. Nogle ældre mennesker har en isoleret hverdag helt uden sneens indblanding. Ensomme Gamles Værn står både bag sociale tiltag, der søger at bryde isolationen, og bag forskning, der samler viden om ensomhed. De to ben går i takt.

Lige nu har Ensomme Gamles Værn plantet sine ben i bl.a. Fortæl for Livet. Projektet lagde ud med at forske i livsfortællinger − så tog idéerne form i praksis. I dag er derFortæl for Livet-grupper flere steder i Danmark, hvor gamle mennesker deler deres narrativer. Et narrativ betyder en fortælling og det at blive alene med sin livsfortælling, kalder vi for narrativ ensomhed. Med høj alder øges risikoen for at miste de mennesker, der kender til ens livshistorie. Man kan sige, at gamle mennesker mister deres livsvidner. Er der ikke længere nogen at fortælle sin historie til, opstår der en risiko for, at historien langsomt glemmes, og det kan have betydning for oplevelsen af, hvem man er.

Cand.psych. Andreas Nikolajsen og cand.psych. Morten Hedelund udviklede Fortæl for Livet sammen med Ensomme Gamles Værn. Nu uddanner de andre gruppeledere. Senest har de været en tur i Tønder. Uddannelsen til Fortæl for Livet-gruppeleder tilbydes til medarbejdere og frivillige i kommuner, der køber et kursusforløb. På kurset undervises der i teori om livshistoriers betydning for identitet, arbejde med livshistorier, samtaletemaer, gruppeledelse- og dynamik, rekruttering og etik. Efter endt uddannelse kan gruppelederne starte deres egne Fortæl for Livet-grupper i 10-ugers forløb, hvor de modtager supervision undervejs. Vil du vide mere, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

I Ensomme Gamles Værn siger vi, at vi gør noget ved ensomhed. Vi mener, hvad vi siger − og vi gør det ikke alene! Tak for i år, for samarbejde og for den store interesse, der har været for vores arbejde. Jeg ønsker alle en rummelig, social og mild december!

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn 

VINTERUDDELING af fondsmidler

Siden sidst har Ensomme Gamles Værn bevilget støtte til to projekter:

  • Foreningen Danske DøvBlinde fik tildelt 216.250 kr. Pengene skal bruges til udvikling af en ny hjemmeside om foreningens aktiviteter.
  • Opera til kaffen fik 35.900 kr. Operasanger Helene Hvass Hansen står bag tiltaget, der vil bringe klassisk musik ud på plejehjem landet over.

Vi glæder os til at følge med i arbejdet!

Fem gange om året deler Ensomme Gamles Værn midler ud til nyskabende forskning og sociale formål, der styrker viden og aktiviteter, som har med det sociale liv i alderdommen at gøre. 


Maerk alderdom

Vi UDGIVER bog om 33-årigs eksperiment på plejehjem

Ensomme Gamles Værn hjalp journalist og historiker Ea Ørum med at realisere sin idé: Hun ville placere sig i alderdom og leve som gammel for at beskrive, hvad alderdom er. Hun satte sig i en kørestol og flyttede på plejehjem i en uge. Hun fik taget fotografier, skrev essays og interviewede de andre beboere. Hendes arbejde er bl.a. blevet til bogen Mærk Alderdom − fra 33 til 88 år, som Ensomme Gamles Værn netop har udgivet.

Bogen koster 135 kr. inkl. porto og moms og bestilles ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Ea Ørum på telefon 27 12 52 00.

Ea Ørum er efterfølgende blevet ansat i Ensomme Gamles Værn, hvor hun hjælper os med formidling om de projekter, vi støtter.


dovblinde

ENDELIG hjælp til  svagtseende og  blinde ældre

Kan man ikke se, bliver livet mere besværligt. "Det er særligt et problem, hvis man bor i Danmark," forklarer Susan Linke, som er IT-konsulent. Hun mener ikke, at Danmark lever op til FN's handicapkonvention, for her har svagtseende ikke nær så gode muligheder som i fx USA. Derfor har hun været med til at starte en IT-café for svagtseende i Odense. Ensomme Gamles Værn har støttet projektet med 60.000 kr.

Vi besøgte caféens undervisere og brugere for at høre, hvad der kan gøre livet nemmere og bedre, når verden ikke er lige til at stille skarpt på. Hvis I har lyst, kan I se en ganske kort film om projektet her.


erindringsbilleder

Erindringsbilleder - plejehjemsbeboere mindes sammen

Glemmer du, så husker jeg. Men hvad sker der, når minderne fordufter. Et af de sociale projekter, Ensomme Gamles Værn har støttet, hedder Erindringsbilleder. Her er en lille film om projektet, hvor plejehjemsbeboere mødes i små grupper sammen med skuespiller Ellen Dahl Bang og maler Lars Holm. Sammen deler de livsfortællinger, så historien om fortiden ikke forsvinder. Historierne fæstnes i en tekst, som Ellen Dahl Bang forfatter, og et billede, som Lars Holm maler.

HVIS nogen skulle være I TVIVL: Vores sociale liv  har betydning

Ensomhed og social isolation udgør et vigtigt kapitel i Sundhedsstyrelsens nye håndbog Forebyggelse på ældreområdet.

Håndbogen henvender sig til kommunale ledere og konsulenter, der koordinerer forebyggende initiativer, og til medarbejdere, der kommer i kontakt med ældre. Her er fakta i form af tal og definitioner, som giver indsigt i, hvorfor forebyggelse på netop dette område er en væsentlig dimension af det professionelle arbejde med ældre. I håndbogen er der også ideer til, hvordan man opsporer ældre, som er i risikozonen for at blive ensomme og isolerede.

Kun få studier viser, at individuelle indsatser, som fx besøgs-, motions- og spisevenner i hjemmet kan reducere oplevelsen af ensomhed og isolation. Den positive effekt af én-til-én kontakt fortager sig typisk, når kontakten stopper. Forskningen viser i højere grad, at hvis en indsats skal have virkning på længere sigt, skal den ældre støttes i at etablere nære relationer og deltage i aktiviteter. Til inspiration beskrives konkrete, gruppebaserede indsatser, fx herreklubber og samværsgrupper for ældre, der har mistet. Og så er der, naturligvis, link til Ensomme Gamles Værn og vores projekter.

Enkemænd og -kvinder får oftere  DEMENS

Hvorfor får nogen demens, når andre ikke gør? Et studie fra Taiwan viser, at mister man sin ægtefælle, øges risikoen for at udvikle demens. I en befolkningsundersøgelse af 10.432 +65-årige taiwanere blev knap 10 %, helt præcis 929 personer, diagnosticeret med en demenssygdom. Forskerne fandt bl.a. en øget risiko for demens hos enker og enkemænd, mens der blev påvist en nedsat risiko hos personer med socialt engagement.

Kilde: Ling-Yun Fan   et al, 2015. Marital Status, Lifestyle and Dementia: A Nationwide Survey in Taiwan. PLoS One; 10(9): e0139154.

cph dox

Kan robotter afhjælpe ENSOMHED? 

CPH:DOX viser dokumentarfilm. En af dem handlede i år om alderdom og isolation. Ensomme Gamles Værn var naturligvis inviteret med.

Dokumentaren Alice Cares rejste spørgsmålet: Kan en robot være løsningen på et ensomt liv?

Alice er en lille robot, 60 cm høj. Den ligner en pigedukke. Alice sættes på sofaer i gamle menneskers hjem. Hun kan tale og lytte. Hun minder om et menneske. Filmen viser også, hvad Alice ikke magter, fx at tale tydeligere, når en person med dårlig hørelse ikke forstår, hvad hun siger.

Der arbejdes på at udvikle robottens evne til empatisk kommunikation. Indtil videre er det ikke lykkedes. Det er ikke så underligt, når vi ved, hvor vanskelig kommunikation med bl.a. ældre med demens og høresvækkelse kan være, og fordi samvær mellem mennesker er en værdifuld, gensidig social proces. Hvad mon fremtiden bringer?

Efter filmen var der diskussion i salen. Christine E. Swane, direktør for Ensomme Gamles Værn (til venstre på billedet), var ordstyrer til en snak om kommunale tiltag, ældrepolitik, teknologi, etik og økonomi.