Nyhedsbrev januar 2016

 

Kære læser

2016 er for Ensomme Gamles Værn begyndt med en uddeling af fondsmidler. Vi støtter tre projekter, der arbejder for at styrke social forståelse, sociale muligheder og viden om sociale udfordringer.

Heldigvis har langt de fleste danskere ikke brug for sådan en håndsrækning, og heldigvis er det blevet mere almindeligt at fokusere på forhold, der gør, at nogle mennesker bliver ensomme og andre ikke. Vi ved, at bl.a. økonomi, helbred og sociale erfaringer fra opvæksten kan spille en rolle. Gamle mennesker, hvis nærmeste er døde, oplever oftere ensomhed. Men det behøver ikke at være sådan. Dybe samtaler, erindringer og nye venskaber kan mindske den ensomhed, der kan slå et ellers stærkt menneske omkuld.

Vi fortsætter i år vores arbejde med bl.a. Fortæl for Livet, der tager hånd om arbejdet med gamle mennesker og deres livsfortællinger, og vi går som sagt nye projekter i møde. Fem gange om året uddeler Ensomme Gamles Værn midler til indsatser, der styrker viden og aktiviteter, der er i berøring med ensomhed og det sociale liv i alderdommen.

Denne januar støtter vi følgende:

42.000 kr. til undersøgelse af, hvordan forholdene er ved overgang til livet i en permanent bolig efter ophold på aflastningsafdeling i Arbejde Adlers Hus i Thorsgade på Nørrebro i København.

60.000 kr. til CPH Stage, som inviterer ensomme og svækkede gamle mennesker i teatret, der ellers ikke ville have råd og mulighed.

400.000 kr. til et formidlingsprojekt om det sociale kit og ensomhed i "udkantsdanmark", set med ældres øjne. Skribent og storyteller Britta Sørensen tager til Lolland, Falster og øerne omkring for at portrættere ældres sociale liv. Det er et online-projekt med fokus på ensomhed, relationer, fællesskaber, drømme og håb.

Vi glæder os til at følge arbejdet med projekterne!

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn 

karin obel

Karins hænder gør GAVN

En Hjælpende Hånd er i sving! Karin Obel står bag indsatsen med det sigende navn. Tre dage om ugen rådgiver hun ældre indvandrere og flygtninge - borgere der ellers ikke får den hjælp, de har ret til. Mange ved fx ikke, at de kan få hjælp til transport og en ældrebolig. Disse ældre hører til nogle af de fattigste i Danmark.

Kan man ikke dansk, er det svært at få kontakt med systemet, og kulturelle udfordringer kan også spille ind. Karin Obel fortæller, at det blandt kinesiske ældre ikke er velset at få økonomisk hjælp udefra - skønt de er fattige. Hun ser også, at de har udækkede behov, fx for hjælp til madlavning og indkøb af bleer.

En Hjælpende HåndEn Hjælpende Hånd munder til sommer ud i en forskningsrapport, som Christine E. Swane, direktør for Ensomme Gamles Værn, står for. For hvordan virker hjælpen egentlig?

Mød Karin Obel og hendes sociale engagement i den knap 4 minutter lange film.

endelig p nettet uden syn

ENDELIG på nettet uden syn

Det er fint, der findes hjælp, men hvis man ikke kan se eller høre hjælpen, så er den ret ligegyldig. Svagtseende og blinde mennesker har store udfordringer på internettet. Og det er typisk her, kontakten med det offentlige foregår. Et enkelt besøg i netbanken er heller ikke så ligetil, som det er, for den der kan se. I Odense tog en gruppe mennesker den udfordring op og lavede en IT-café for borgere med svækket synssans. Ensomme Gamles Værn har støttet arbejdet, og det har båret frugt. Flere brugere får i dag betalt deres regninger og kan kommunikere med venner og familie. Ingen af delene kunne de før.

Til jer, der har interesse i, hvordan Ensomme Gamles Værns midler bruges, kan I tage et kig på den evaluering, som ITCaféen har lavet.

Læs og hør om projektet her

vaerket

VÆRKET virker!

Tre ud af fire, der har deltaget i Værket – netværk for voksne, oplever, at deres følelse af ensomhed er blevet mindre. Ensomme Gamles Værn har almindeligvis fokus på ældre, men i de senere år har vi også belyst ensomhed midt i livet. Røde Kors har i samarbejde med Mary Fonden etableret netværksgrupper for mennesker i alderen 30 til 60 år på Sjælland og Fyn. Værket virker anderledes end andre projekter for mennesker, der oplever ensomhed. Grupperne stopper nemlig ikke ved lindring. Der er også fokus på træning af sociale kompetencer for deltagere, der har behov for det.

Værkets formål er at:

  • Etablere rum for medmenneskelige møder og skabe adgang til social støtte
  • Udvide den enkeltes netværk
  • Styrke sociale kompetencer
  • Give mulighed for positive erfaringer med sociale møder
  • Øge fokus på tabuet om og alvoren af langvarig ensomhed blandt voksne.

I Ensomme Gamles Værn arbejder vi altid på at blive klogere på de forhold, vi vil være med til at forandre. At Værket virker, har vi vist i rapporten, Jeg er ikke den eneste om projektets pilotfase i 2015. Evalueringen er udført for Mary Fonden og Røde Kors.