Nyhedsbrev september 2016

 

Kære læser

Et nyt studie viser, at praktiserende læger ikke altid kender til ensomhed hos deres patienter, og når de gør, ved de sjældent, hvad de skal stille op. Det er svært for dem at hjælpe patienten ud af ensomheden. Ensomme Gamles Værn har støttet undersøgelsen.

De praktiserende læger ved, hvor invaliderende ensomhed kan være. De har ofte kendskab til den enkelte patients sociale liv, men alligevel har de svært ved at hjælpe.

"Hvis vi skal gøre mere ved ensomheden, vil det kræve, at vi har noget at tilbyde. Når det ikke er tilfældet, så synes jeg, vi snyder patienterne. At finde en sygdom eller en tilstand, og så være ude af stand til at gøre noget ved den efterfølgende, er ikke særligt frugtbart. Hvis vi ikke kan behandle det, hvorfor så belyse det - har vi så hjulpet?," siger en af de interviewede praktiserende læger i rapporten Is patients' loneliness a matter for general practice? A qualitative study (på dansk Er patienters ensomhed lægernes anliggende?)

Fakta er, at ensomhed har stor betydning i lægernes arbejde og særligt i ældre patienters liv. Vi ved, at svage sociale relationer for 65+-årige er medvirkende til:

• 50.000-100.000 ekstra besøg hos alment praktiserende læger
• flere end 3.000 indlæggelser på hospital
• 1.500-2.000 flere dødsfald

Ensomme Gamles Værn støtter sociale projekter over hele Danmark – læs mere på egv.dk. 
Flere portaler på nettet giver også adgang til hjælp:

  • sorgstøtte.dk
  • aktivtaeldreliv.dk
  • ældresagen.dk
  • menighedsplejer.dk
  • liniens.dk
  • frise.dk
  • lokale seniorcentre.

Rapporten Is patients' loneliness a matter for general practice?  A qualitative study kan læses her. Forskningen er lavet i samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet, Storm P Museet, University College Sjælland og Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

Ensomme Gamles Værn har støttet forskningen med 200.000 kr.
I den kommende tid vil fonden arbejde på at udbrede viden om veje ud af ensomheden. Lægernes kendskab til ensomhed må ikke havne i glemmebogen.

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn