Nyhedsbrev oktober 2016

 

Kære læser

I Danmark lever godt 21.000 mennesker over 65 år fra såkaldt ikke-vestlige lande. Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommune står bag "Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark - forskningsrapport om erfaringer og muligheder", der undersøger Peder Lykke Centrets tre første år med profilen mangfoldighed. Her har man arbejdet på at blive bedre til tage sig af syge gamle flygtninge og indvandrere.

I kommende nyhedsmails orienterer vi om vores konference "Ældre migranter - ulighed og veje frem", der afholdes 17. maj 2017.

De bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn

INFORMATION kanflytte bjerge

I Vesten taler vi ofte om personcentreret pleje - at der skal fokus på den enkelte, men hvordan bliver man god til det, når der er anderledes kulturer i spil, end dem man kender? Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark - forskningsrapport om erfaringer og muligheder viser bl.a., at det er nødvendigt med en professionel tolk ved indflytning, og at personalet har udviklet redskaber til bedre at kunne kommunikere og forstå. Fx har man udviklet 'Livsbogen', der benyttes til samtaler om beboerens livshistorie, så den nu giver plads til erfaringer med andre familieforhold, krig og flugt. Der er også etableret en vidensbank, hvor medarbejdere tilbyder deres sprogkundskaber til intern tolkning i plejen.

Vi ved fra andre studier, at ældre migranter er mere ensomme, har dårligere økonomi, og at deres familieforhold typisk er anderledes end danske ældres. De er ofte opvokset i en kultur, hvor familien har boet tæt sammen, men sådan er deres alderdom ikke blevet. Rapporten viser, at de ofte har negative forestillinger om plejehjem, men at de forestillinger kan forandres:

"Vi er blevet klogere på, hvordan man kan informere migrantfamilier om plejehjem. Det har vi erfaret med bl.a. kvinder fra flygtningeorganisationen FAKTI og en gruppe pakistanske ældre, der efter rundvisning fik svar på deres spørgsmål. De kom til at se plejehjem som en mulighed. De fik forklaret, at det var muligt at få mad med halalkød, hjælp til tolkning, at bruge sit eget tøj og at være sammen med sin familie. Den slags invitationer er afgørende," siger Christine E. Swane.

P1 Eftermiddag har besøgt Peder Lykke Centret og talt med centerleder Mette Olsen samt en af forfatterne bag rapporten vores direktør Christine E. Swane (indslaget forekommer kl. 15:22 eller ca. 1 time og 20 minutter inde i udsendelsen).

Mangfoldighedsrapport


Når
 DØDEN gør  os ENSOMME

Ensomme Gamles Værn har støttet KORA's forskningsarbejde om enkemænd og enker med 200.000 kr.  Forskningsrapporten Enkestand - hvad fører det med sig? er udarbejdet af Eigil Boll Hansen og Jane Greve. Den viser, at 46% blandt enkemænd og 32% blandt enker angiver, at de ofte eller af og til er uønsket alene. Ældre, hvis ægtefælle er død, har også et større forbrug af antidepressiv og smertestillede medicin. Ensomhed og psykisk mistrivsel er de største konsekvenser for ældre, der har mistet en livslang partner. Tilstanden varer i flere år, længst for enkemænd.

enkestand