Nyhedsbrev oktober 2017

 

Kære læser

Nok er Ensomme Gamles Værn over 100 år, men fondens arbejde er ikke blevet mindre aktuelt, for uligheden vokser, og den sætter også gamle mennesker på gaden.

I 2009 var 979 mennesker over 50 år hjemløse. I dag er tallet over 1400.

Vi forsøger i Ensomme Gamles Værn at støtte og skabe projekter, der kan forbedre vilkårene for de ældre, der har allermindst. "Socialt udsatte mennesker drømmer også om en god alderdom." Så præcist formulerede Landsforeningen Arbejde Adler det sammen med os, da vi deltog på Brugernes Bazar i Odense, der hvert år arrangeres af Rådet for Socialt Udsatte. I år var fokus på socialt udsatte menneskers alderdom, for - som de nyeste tal viser - bliver der flere udsatte ældre, og de får endnu vanskeligere vilkår.

Bedste hilsner

csw nyhedsmail

Christine E. Swane
Kultursociolog, direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

 

Antallet af hjemløse ældre STIGER

VIVE står bag rapporten Hjemløshed i Danmark 2017. National kortlægning, der viser, at:

  • Flere gamle mennesker bliver hjemløse
  • De har svært ved at komme ud af hjemløsheden
  • Mange er plaget af sygdom.

I 2015 var 5% af alle hjemløse over 60 år, svarende til 301 personer. Det tal er nu steget til 347 personer. Det er en betydelig forøgelse, der bl.a. skyldes to årsager: At de hjemløse bliver ældre og holder sig i live længere, og at ældre mennesker oftere må flytte på gaden.

Undersøgelsen viser også, at mange af de ældre har været hjemløse i mere end to år. Det gælder 44% i gruppen af hjemløse på 60+ år og 35% af 50-59-årige.

Fysisk sygdom hører ulykkeligvis ofte sammen med fattigdom. Tallene viser, at henholdsvis 41% og 36% blandt de 50-59-årige hjemløse mænd og kvinder, og henholdsvis 42% og 39% blandt hjemløse mænd og kvinder på 60+ år, er plaget af sygdom.

Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, har responderet på de nye tal med følgende betragtning:

"Selvom der er udpræget behov for flere boliger, som dem på de laveste sociale ydelser har råd til, er der lige så meget brug for nogle permanente særlige plejeboliger, hvor ældre hjemløse, udover at få tag over hovedet, kan få den nødvendige støtte og pleje.

Hjemløshed er ikke nævnt med et eneste ord i regeringens finanslovsforslag for 2018, og det er ærgerligt, for der er akut behov for at knække hjemløsekurven". Kilde: www.udsatte.dk

Generelt er antallet af hjemløse steget med 8% siden 2015.

 

OPLÆG om ensomhed og udsathed

11. oktober kl. 12-15 lanceres Lad frivilligheden bryde ensomheden. Metodehæftet har Fonden Ensomme Gamles Værn været med til at finansiere. WeShelter deler både på siderne og til arrangementet ud af deres gode erfaringer med frivilligt arbejde. Alle er meget velkomne.

weshelter

 

Når socialt udsatte bliver gamle

Dorte S. Andersen, psykolog og centerchef i Arbejde Adlers Hus i København skrev sammen med direktør Christine E. Swane en kronik til Kristeligt Dagblad som optakt til Brugernes Bazar i Odense, der i år satte et tiltrængt fokus på socialt udsattes alderdom.

Ensomme Gamles Værn medvirkede til arrangementet sammen med Landsforeningen Arbejde Adler.

brugernesbazar