Nyhedsbrev marts 2018

Kære læser

I befolkningsundersøgelsen Hvordan har du det? er der for tredje gang indsamlet oplysninger fra hele landet i 2017, og resultaterne er netop offentliggjort af Sundhedsstyrelsen i rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”.

Ensomhed er ikke så ligetil at måle. Undersøgelsen rummer spørgsmål om sociale relationer, som på forskellig vis peger hen imod ensomheden. For mennesker på 75 år og derover viser tallene en positiv udvikling:
- Andelen, der ofte er uønsket alene, er faldet fra 9,7 pct. i den første måling i 2010, over 9,2 pct. i 2013 til 7,1 pct. i 2017.
- Andelen, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte, er faldet fra 6,7 pct. i 2010, over 6,2 pct. i 2013 til 5,0 pct. i 2017.

En mindre positiv tendens ses, hvad angår 75+-åriges kontakt til familie og venner:
- Andelen, der sjældent eller aldrig har kontakt med familie, er steget fra 6,3 pct. i 2010, over 6,9 pct. i 2013 til 7,2 pct. i 2017.
- Andelen, der sjældent eller aldrig har kontakt med venner, er gået fra 14,1 pct. i 2010, over 13,0 pct. i 2013 til 13,7 pct. i 2017.

Vi savner separate tal for de allerældste. De offentliggjorte tal udvisker forskelle og generaliserer ’ældrebefolkningen’, idet perioden fra 75 år og op er samlet i én aldersgruppe. Det er ærgerligt – måske en anelse alderistisk – at det anses for væsentligt at opdele i 10-årsgrupper fra 16 år til 75 år, men ikke derefter. Andre undersøgelser dokumenterer, at ældres ensomhed øges drastisk omkring 85 år – hvilket sker pga. tab af ægtefælle og andre nærtstående, sygdom, nedsat mobilitet og funktion.

Uanset hvordan målinger i øvrigt bevæger sig, er der gamle mennesker, der har brug for nærvær og støtte for at blive hjulpet ud af deres ensomhed. Det er sådanne indsatser, vi ønsker at styrke, bl.a. med den sociale aktivitet Fortæl for Livet, der nu er nået ud i 10 pct. af kommunerne. SUFO – Landsforeningen for Ansatte i Forebyggende Sundhedsfremmende Besøg har netop kåret Roskilde Kommunes indsats til tidlig opsporing af sårbare borgere, hvor Fortæl for Livet er en af metoderne!

Bedste hilsner fra
csw nyhedsmail
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

En HJÆLPENDE hånd – rådgivning ogstøtte til ældre migranter

Mere end 800 medlemmer med forskellig etnicitet er tilknyttet SeniorCentret Sct. Joseph på Nørrebro i København. Formålet med projektet En hjælpende hånd har været, at ældre indvandrere og flygtninge skulle udvikle kompetencer og mod til selv at løse nogle af deres problemer. Flere af dem lever af brøkpension (de har ikke boet længe nok i landet til at få fuld folkepension), og via rådgivning og støtte sikres de adgang til ydelser, de er berettiget til ifølge Serviceloven. Således ligestilles de med etnisk danske ældre og får styrket deres vilkår for en bedre alderdom. Direktør Christine E. Swane har sammen med studentermedhjælper Caroline Lundsgaard Wégens netop færdiggjort en rapport om indholdet i En hjælpende hånd.

hjlpende

Besøgsvenskabet – en vigtig indsats mod ENSOMHED

Samvirkende Menighedsplejer har i årevis drevet besøgstjenester med hjerte og stor faglighed. Nu har organisationen beskrevet erfaringerne og formuleret deres bedste råd, så det kan være lettere for andre at skabe en veldrevet besøgstjeneste. Fonden Ensomme Gamles Værn har finansieret udgivelse af et hæfte om besøgsvenskabet. To, der har glæde af besøgstjenesten, er 105-årige Rita (tv) og Grethe på 89 år, der mødtes gennem Samvirkende Menighedsplejer. Se videoen, hvor Grethe fortæller om deres første møde.

GretheogRita2