Nyhedsbrev juni 2018

Kære læser

Som lovet i fondens nyhedsbrev i maj har jeg skrevet en dansk artikel om, hvor forskellige ældre mennesker er, som lever socialt isoleret. Social isolation defineres her som det ikke at have nogen, der kan give én praktisk og følelsesmæssig støtte eller følges med én, når man har behov for det. Nogle socialt isolerede ældre føler sig ensomme, men ikke alle. Derfor kan de heller ikke alle hjælpes ved at forsøge at få dem med i lokale fællesskaber og til at deltage i sociale aktiviteter sammen med andre.

Et fem-årigt forskningsprojekt i Rotterdam i Holland belyser årsager, livssituationer og mulige indsatser over for socialt isolerede ældre, som det er værd at hæfte sig ved. Derfor har jeg forkortet og bearbejdet professor Anja Machielses forskningsartikel til artiklen Forskelle i ældre menneskers sociale isolation – erfaringer fra et hollandsk studie. Jeg håber, I er mange, der kan bruge denne nuancerede viden.

Social isolation og udsathed er et fokusområde i Fonden Ensomme Gamles Værn. Vores journalist Marianne Vestergaard Nielsen rapporterer i dette nyhedsbrev fra en række af de sociale udviklingsprojekter, fonden støtter i Jylland. Kom selv på tur med Himmelekspressen, når Kirkens Korshær i Aarhus bringer ældre hjemløse og andre udsatte ældre sammen på udflugter i omegnen.

Bedste hilsner fra

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Grønlandske besøgsvenskaber i MIDTJYLLAND

Jarthe Sørensen i Aarhus er altid glad for at se sin besøgsven Tanja Nielsen fra Skanderborg. Gennem Det Grønlandske Hus i Aarhus, der har fået støtte til en besøgstjeneste i Midtjylland, fandt de to grinebiddere sammen. Ældre grønlændere kan savne at tale og høre grønlandsk, hvis de har svært ved at komme med til arrangementer i Det Grønlandske Hus. Samtidig kan demens gøre, at det tillærte dansk forsvinder, og modersmålet bliver det eneste sprog.

Grønlandske besøgsvenner

Fællesskab og FLYTTEHJÆLP i Herning

92-årige Mona Hansen skal snart genhuses, men det kniber med at samle flyttekasserne. Derfor har hun fået hjælp fra en af sine yngre naboer, der er frivillig i projektet Fællesskab og Flyttehjælp. Fonden støtter Boligselskabet Fruehøjgaards initiativ, som rækker en hjælpende hånd til de ældre, der har brug for det, og styrker det sociale fællesskab blandt beboerne.

Hør Mona fortælle om naboprojektet i videoen.

Fra fattiggård til PLEJECENTER i Hjørring

Udstillingen på Vendsyssel Historiske Museum viser, hvordan ældreomsorgen har ændret sig gennem de sidste 150 år. Publikum møder Wilhelm Jensen, der som 19-årig ankommer til Hjørring Fattiggård, og han tilbringer resten af livet på kommunale alderdomsinstitutioner til sin død i 2005. Wilhelms historie er både fortællingen om udviklingen af det danske velfærdssamfund og de forskellige tilgange, der har været til ældreomsorg gennem perioden.

Se en video fra udstillingen ved at klikke på billedet.

Udstillingsteaser Fra Fattiggård til Plejecenter