Nyhedsbrev august 2018

Kære læser

Der findes ikke ét almindeligt eller normalt liv. Hvert eneste liv er forskelligt – fra vi fødes, til vi dør. Vores livsvilkår er forskellige, lige fra de biologiske forældre, vi er skabt af og måske – måske ikke – er opvokset sammen med, til de unikke erfaringer, vi gør os gennem livet. Derfor er vores oplevelse af, hvad der er et genkendeligt liv, og også et godt liv, subjektivt.

Men på det kulturelle og sociale niveau i samfundet skabes der normer for vores liv. Her spiller bl.a. gennemsnitsbetragtninger, stereotyper om aldring og alderdom samt økonomiske perspektiver ind. Det betyder, at vi til stadighed har svært ved at holde fast i, at ældre menneskers liv er vidt forskellige.

Sundhed og vellykket aldring er blevet en altoverskyggende tankegang med vægt på målbar produktivitet og fysisk aktivitet. Vi skal leve synligt aktivt og sundt hele livet, så vi ikke ligger samfundet til last. Der er opstået et hierarki i den måde, aktiviteter vurderes på. Betalt arbejde står øverst, at være synligt produktiv på anden vis kommer længere nede, og nederst er aktiviteter, der opfattes som værdiløse, som fx at se tv.

Det er problematisk, fordi det betragtes som et individuelt ansvar at leve et vellykket liv, uanset vores livsvilkår. Vi bliver målt og vejet med udgangspunkt i et økonomisk rationale, der sætter syge, fattige, arbejdsløse og også ældre, som står uden for arbejdsmarkedet, bagud på point. Det kan gøre det sværere for nogle at føle sig som en del af samfundet, føle sig hjemme og at blive set, hørt og accepteret, som man er.

Startskuddet til Copenhagen Pride i hovedstaden lyder i dag tirsdag, og resten af ugen står i regnbuens tegn. Her er der mulighed for, at især ældre homoseksuelle og andre LGBT-ældre kan føle sig hjemme. Det kan du læse om nedenfor.

Og allernederst er der en foreløbig annoncering af vores næste konference om Atypiske ældreliv – overset forskellighed til maj næste år.

God august, Pride og bedste hilsner fra


Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Regnbuen ENDER ikke ved de 65 år

Da Simon Meggers Matthiesen var til Malmö Pride for et par måneder siden, slog det ham, hvor mange deltagere, der var under 25 år i forhold 65+-årige, der fulgte optoget. Selv er han 29 år og antropolog, og han er midtvejs i et forskningsprojekt, der sætter fokus på fællesskaber for LGBT-ældre.

Studier viser, at netop den gruppe mennesker har større risiko for at leve i ensomhed, bl.a. fordi LGBT-ældre ofte er uden børn, lever uden samboende partner og falder uden for den gængse sociale ramme i de fleste tilbud til ældre. Men er seksualiteten vigtig for følelsen af fællesskab?

– Jeg hører fra mange, at det absolut har betydning at have andre LGBT-mennesker i sit liv, siger Simon Meggers Matthiesen. Indsamlingen af data er kun lige overstået, og det er for tidligt at drage endelige konklusioner, men der ser ud til at være to former for LGBT-fællesskaber blandt de ældre. Dels i det helt nære netværk som venner og ekspartnere og dels organiserede og overordnede fællesskaber, som fx Priden.

Når det er vigtigt at kunne være i selskab med andre LGTB-personer, handler det om, at de ældre ikke behøver at forklare sig, og det er nemmere at være sig selv. Omvendt kan det være anstrengende at forsøge at passe ind i en gruppe, hvor heteroseksuelle normer dominerer.

– Som LGBT-person fravælger man måske tilbud om aktiviteter fra for eksempel Ældre Sagen, fordi sociale præmisser om et heteroliv med børn og børnebørn kan være svære at navigere i, siger Simon Meggers Matthiesen.

Af samme grund er LGBT-seniorer og plejepersonale et punkt i menneskerettighedsprogrammet under Copenhagen Pride, som Vivi Jelstrup, der er seniorpolitisk talsperson for LGBT Danmark, står for at føre ud i livet onsdag 15. august kl. 14.

– Hvis en homoseksuel mand aldrig, som voksen i hvert fald, har været nøgen over for en kvinde, kan det være svært at blive hjulpet for eksempel i bad af en kvindelig sosu-assistent, siger Vivi Jelstrup. Hun har tidligere afholdt kurser for plejepersonalet på regnbueplejehjemmet Slottet i København med fokus på forståelse af LGBT-ældres behov.

– Noget af det vigtigste for mennesker i den gruppe er, at de bliver set som dem, de er. Og at personalet hellere må spørge for meget end for lidt – så længe det er med en positiv nysgerrighed, siger Vivi Jelstrup.

Forskningsprojektet Fællesskaber for LGBT-ældre er forankret i Center for Sund Aldring med økonomisk støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn.

Konference maj 2019 – sæt kryds i kalenderen

Torsdag 9. maj 2019 afholder vi konferencen Atypiske ældreliv – overset forskellighed, og som tidligere år bliver det på Hotel Nyborg Strand.
Omdrejningspunktet bliver viden og eksempler, bl.a. fra forskning, som fonden har initieret og støttet, om ældre uden børn, ældre med lav indkomst, ikke-digitale ældre, homoseksuelle og ældre med ikke-dansk baggrund.

Hold øje her i nyhedsbrevet, hvor vi sender programmet og skriver, når der er åbent for tilmeldinger.