Nyhedsbrev oktober 2018

Kære læser

Danmark er verdensmester i digitalisering, synes FN, der gav os titlen i juli måned. Bagsiden af den guldmedalje er, at ca. 29 pct. af danskerne over 65 år er frameldt digital post, viser data fra Digitaliseringsstyrelsen. Eller sagt med andre tal, er det over 315.000 ældre mennesker, der ikke føler sig hjemme på internettet.

Digitaliseringen skaber en kløft, for i princippet bør alle borgere have lige adgang til myndighederne, men hvis hovedindgangen til systemet kun åbnes med NemID, kommer alle uden nøglekort til at vente bagerst i sagsbehandlingskøen.

Som I kan læse i fondens nye bog ’Google er ikke min ven – seks fortællinger fra ældrelivet som minimal digital’, skrevet af Marianne Vestergaard Nielsen, besværliggør manglende færdigheder, fx i brug af pc eller smartphone, hverdagen hos nogle ældre og er kilde til bekymring og frustration.

Den tiltagende digitalisering gør det relevant at belyse, hvad det betyder for mennesker, der ikke er fortrolige med udviklingen. Derfor støtter fonden også forskningsprojektet ’Digital marginalisering af udsatte ældre’ ved IT-Universitet i København, der starter med en konference 7. november. Læs mere om både bog og konference herunder.

I ønskes et smukt efterår.

Bedste hilsner fra

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

'Google er IKKE min ven'

Samtlige borgerservicecentre rundtom i landet har netop modtaget et eksemplar af bogen ’Google er ikke min ven – seks fortællinger fra ældrelivet som minimal digital’, som er finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn. Håbet er, at medarbejderne vil få en større forståelse for, hvem de mennesker er, som møder op i skranken og beder om it-hjælp.

Download bogen her.

Forfatter Marianne Vestergaard Nielsen, der bl.a. er journalist i fonden, var gæst i DR2 Dagen fredag 12. oktober. Sammen med 88-årige, tidligere operasanger Eva Brinck Hillemann og lektor Birgit Jæger ved Roskilde Universitet satte Marianne fokus på digitale problemer for ældre mennesker.

Konference: Digital  marginalisering af udsatte ÆLDRE

Lektor og forskningsleder Morten Hjelholt ved IT-Universitetet i København står for denne konference 7. november, der er startskuddet til forskningsprojektet. Her vil bl.a. Knud Aarup, uafhængig agent i udvikling af velfærdssamfundet, tale om digital eksklusion.

Læs mere og meld dig helt gratis til konferencen her.

’Ældre og ensomhed: En OVERSIGT over teori og forskning’ i elektronisk form

I 2001 udgav Gerontologisk Institut rapporten ’Ældre og ensomhed: En oversigt over teori og forskning’ af Holger Højlund og Christine E. Swane (red.). Arbejdet var bestilt og finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn (der i den periode hed Ældre Fonden). Rapporten indeholder en gennemgang af teorier om ensomhed, som meget arbejde bygger på i dag. Desuden gennemgås dansk og nordisk forskning om ældre og ensomhed, og der findes en oversigt over forslag til nye forskningsfelter, der kom frem på fondens konference om ældre og ensomhed, der blev afholdt i år 2000 i DGI-byen.

Nu har vi digitaliseret rapporten, så den kan læses ved at klikke her.