Nyhedsbrev december 2018

Kære læser

Den nyeste befolkningsundersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed viser, at 50.000 ældre mennesker føler sig ensomme i hverdagen. Et langt større antal oplever ensomhed af og til. For nogle trænger ensomheden sig særligt på i julemåneden. Derfor er det vigtigt, at de yngre generationer husker familiens gamle. Men det er også vigtigt at finde ud af og forstå, hvad de ældste har brug for og sætter øverst på ønskelisten.

Ensomhed i alderdommen er ofte forbundet med tab og savn af en afdød ægtefælle, af søskende og andre nærtstående at dele hverdagen med. Netværket af jævnaldrende krymper med alderen, og familiens yngre medlemmer kommer i stigende grad til at udgøre potentialet for samvær til hverdag og fest; måske mest til fest?

Måske inviteres familiens ældre faster, der altid har boet alene, med til juleaften... Hvis faster takker nej, er det ikke sikkert, hun skal nødes. Selv om hørelsen måske ikke fungerer så godt som før, kan det være anstrengende at deltage i et selskab med megen snak eller støj fra glade børn. Hvis kroppen med alderen er blevet syg og slidt, kan det være svært at sidde længe ved julebordet. Måske er synet svækket, og det er svært at spise julemaden pænt med både kniv og gaffel, så man vil være det bekendt i selskab med andre. Muligvis foretrækker faster sit eget selskab den 24. december frem for en aften præget af anstrengelser for at passe ind.

Gamle mennesker er ofte beskedne og sætter ikke så tit sig selv i centrum, heller ikke juleaften. Særligt ikke, hvis de føler sig som en byrde for de yngre i familien. Hvis den gamle, enlige faster ikke kan e-maile eller ’like’ familiebilleder på Facebook, glider hun lettere ud af bevidstheden, mens dagligdagen overdøver de yngres gode intentioner.

Vores juleønske er, at vi skal sprede højtidens næstekærlighed til familiens ældste ud over hele året. Send et postkort, læg vejen forbi, og brug mobilen til et opkald en gang imellem. Den opmærksomhed kan være med til give faster oplevelsen af at have betydning i familien. Den betydning for andre er et værn mod ensomhed.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår på vegne af alle i fonden,

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Ungt køkken krydret med ERFARING

opslag fællesspisning 1

De mødes under emhætten ca. en gang om måneden, de unge beboere på Bikuben Kollegiet og deres ældre gæster fra nærområdet på Amager. De hjælpes ad med at lave aftensmad og med at spise den. Siden projektet startede i foråret med støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn, har flere af de ældre gæster fået appetit på socialt samvær, og nogle af de yngre værter har fået nye forbilleder.

Læs hele artiklen ved at klikke her.

JUL højhuset

I disse uger er der et glædeligt gensyn med dokumentarserien ’Jul i højhuset’ fra 2017 på DR2. Seeren følger livets gang i de 16 etagers beton, hvor fællesskabet blomstrer blandt de umage beboere. Højhuset har siden 2011 været nedrivningstruet, og for to år siden opførte kunstkollektivet Familien i samarbejde med beboerne en teatermosaik med støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn.

Ved at klikke på billedet herunder, kan du lytte med i klippet fra 2016, hvor beboerformanden Torben Joensen fortæller om det særlige sammenhold i højhuset og om teaterstykket.

joensen hoejhuset

Fattigdom ALDERDOMMEN

Den 21. december forsvarer Rikke Nøhr Brünner sin ph.d.-afhandling ’Fattigdom i alderdommen. Et sociologisk studie af levekår og hverdagsliv blandt de fattigste danske folkepensionister’, som Fonden Ensomme Gamles Værn har finansieret sammen med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Forsvaret foregår på Københavns Universitet, og der er mere at læse om tidspunkt og sted ved at klikke her.