Nyhedsbrev januar 2019

Kære læser

Ældre mennesker og alderdom bliver ofte omtalt, som om den sidste del af livet er præget af større ensartethed end tidligere livsfaser. Det er den ikke. Nok er der paralleller i ældre menneskers sygdomsproblemer og behov for hjælp og omsorg, men her hører lighederne også op. Gerontologer elsker at citere for længst afdøde praktiserende læge Esther Møller for ordene, ”Vi fødes som kopier og dør som originaler”!

Forskellige ældreliv
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet rapporten Ældres sundhed og trivsel, der forventeligt viser, at der også blandt personer over 65 år er store forskelle og social ulighed. Fx er andelen af 65+-årige, der ofte er uønsket alene, næsten dobbelt så høj blandt personer, der kun har gået i grundskole, i forhold til personer med mellemlang og lang uddannelse.

Rapporten viser også forskelle i fx indkomst og ægteskabelig status; statistiske kategorier, der afspejler menneskers vidt forskellige liv. På vores kommende konference Atypiske ældreliv – overset forskellighed er der fokus på bl.a. disse perspektiver (se nedenfor).

Veje til relationer på tværs af kultur og etnicitet
Røde Kors har lavet et politisk udspil Fælles fremtid for flere, hvor en af visionerne er, at ensomhed i alle aldre nedbringes. Rapporten kommer med en lang række gode forslag til initiativer og eksempler på, hvordan der kan skabes netværk og nødvendige, støttende og nære relationer for især børn og unge, flygtninge og andre udsatte familier.

Der kan ikke sættes for tidligt ind med forebyggelse af, at marginalisering, fattigdom og svære opvækstvilkår fører til livslang social isolation og ensomhed. Derfor er vi glade for at være med til at støtte Elderlearn, der matcher yngre danskelever fra sprogskoler med frivillige ældre, som de besøger. Sidste år støttede fonden Elderlearns udvikling af metoder til at rekruttere ældre, der modtager hjemmehjælp, så de – ligesom beboere på plejehjem – kan være frivillige for de unge.

Elderlearn stråler ved at tackle flere centrale samfunds- og sociale problemstillinger på én gang. Perspektivet er, at også mennesker med sygdom og svækkelse har meget at byde på i mellemmenneskelige relationer; det er lige så væsentligt, som det er overset. Dertil skaber Elderlearn en ramme for kulturmøder, hvor begge parter beriges med ny viden om hinandens lande og traditioner.

Efter 12 uger svarer 96 pct. af de ældre frivillige, at de oplever, at de har været til gavn – og 95 pct., at besøgene er gået ’godt’ eller ’meget godt’.  Det er en af konklusionerne af den følgeforskning, som er gennemført af etnologer ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning, CoRe, ved Københavns Universitet, og som fonden har finansieret.

Elderlearn har mange danskelever på venteliste i hovedstadsområdet og efterlyser flere ældre. Læs mere om rapport og projekt nedenfor.

Mange hilsner fra


Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Tilmelding til konferencen Atypiske ÆLDRELIV er åben

Konferencen præsenterer ny viden om forskellige grupper af ældre mennesker, der ’falder uden for normen’, og som vi sjældent hører om. I plenum er fokus bl.a. på de ældre, der har den dårligste økonomi, og vi får et nyt blik på 'manden på bænken'. Temaerne for konferencens tre seminarer er ældre i en socialt udsat position, ældre der tilhører seksuelle minoriteter samt ældre i Grønland og ældre migranter i Danmark.

Se programmet og meld dig til konferencen her.

Når SVÆKKEDE ældre bliver frivillige

Det nye år er begyndt strygende for Elderlearn, der matcher ældre med unge tilflyttere, der skal lære dansk. Fonden har finansieret en undersøgelse af projektet, der netop er udgivet i rapporten "Elderlearn. Når svækkede ældre bliver frivillige", som kan hentes og læses her.

Zahra Shahabi fra Iran er 30 år, og hun er danskelev i Elderlearn. Hun ringer på hos 73-årige Jette Butters, hvor de mødes og snakker. Det er smart, for Jette Butters sidder i kørestol, så hun er sjældent hjemmefra.Læs mere om de to kvinders møder her.

Fortæl for LIVET på grønlandsk - INUUNERUP oqaluttuassartaa

Fondens sociale aktivitet Fortæl for Livet kommer til Grønland i år. Det er muligt gennem samarbejde med forskere i forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring, der laver feltarbejde og har kontakter til fagfolk og ældre i alle fem grønlandske kommuner. Det livshistoriske arbejde indgår i ph.d.-projektet Livet med usikkerheden som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom, som fonden støtter. Det er planen senere at tilbyde et kursus til de fire grønlandske huse i Danmark.

Samtidig har medarbejderne bag de forebyggende hjemmebesøg på Færøerne set fidusen i Fortæl for Livet, hvor projektleder og psykolog i fonden, Andreas Nikolajsen, skal op og undervise i metoden til at lede de livshistoriske samtalegrupper for ældre.