Nyhedsbrev maj 2019

Kære læser

Vi kan i fonden lide at få engagerede mennesker til at mødes om vigtige og oversete emner. Når vi arrangerer konferencer, er det blandt andet, fordi vi gerne vil give forskere, fagfolk og frivillige, hvis projekter vi støtter, en platform til at formidle al den nye viden, der kan inspirere andre. Det gjorde vi for nylig med konferencen Atypiske ældreliv – overset forskellighed. Præsentationerne ligger nu på vores hjemmeside sammen med programmet. I dette nyhedsbrev får læserne mulighed for at skumme lidt af fløden fra flere indlæg.

For de særligt interesserede uddyber jeg fondens arbejde i denne podcast fra Moderne Filantropi. Den handler bl.a. om vores gerontologiske gartneri, hvor vi gerne støtter og vejleder specialestuderende inden for humaniora og samfundsvidenskab, som beskæftiger sig med sociale aspekter af alderdommen.

Mange hilsener,


Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Om sociale KONSEKEVENSER af sansetab og begrebet social konvoj

På konferencen havde vi premiere på filmen Jeg er snart sanseløs med ældre mennesker, der lever med svær høre- eller synsnedsættelse. Filmen er et produkt fra et forskningsprojekt om sansetab og de medfølgende sociale konsekvenser, som fonden har taget initiativ til og finansierer.

Kultursociolog Ida Wentzel Winther på Afdeling for Pædagogisk antropologi, DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, har redigeret filmen og fortæller lidt om forskningen i videoen nedenfor. Forskningsrapport og filmen følger senere.

I videoen møder vi også seniorforsker Anu Siren fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har analyseret Ældredatabasens data om ældre mænd og kvinder, som aldrig har fået en partner, og som ikke har fået børn. Hun forklarer begrebet social konvoj, der dækker over rækken af personer omkring en, og som kender og følger en gennem livet. 

VÆRDIGHED til debat

Der blev stille i salen. Vi var 130 intenst lyttende konferencedeltagere, da Kjeld Holm holdt sit foredrag om Udenforskab – i udsatte menneskers tjeneste. Han talte om værdighed som selvpromovering; tæt knyttet til det at moralisere og gøre sig til dommer over kvaliteten i andre menneskers liv. Hør et klip på 1:20 min. ved at klikke på billedet, eller vælg at lukke øjnene og lytte til hele oplægget på 23 min. Det er tankevækkende og vigtige erfaringer, vi her bliver delagtiggjort i.

Kjeld Holm var førhen biskop i Aarhus Stift og er tidligere bestyrelsesmedlem i fonden. Han har som få kæmpet for medmenneskelighed og mod marginalisering af bestemte grupper, bl.a. som formand for Rådet for Socialt Udsatte i Århus, for Nævnet for Etnisk Ligestilling og for Institut for Menneskerettigheder.

Kjeld Holm

Seksuel IDENTITET sent i livet

Jørgen og Benny
Ældre homo- og biseksuelle har længe været overset i dansk forskning, og nu har antropolog Simon Meggers Matthiesen forsket i muligheder og barrierer for at vedligeholde og indgå i nye relationer og aktiviteter for disse ældre. På konferencen udkom rapporten Seksuel identitet sent i livet – ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark.

Til projektet har antropolog Nanna Hauge Kristensen produceret lydfortællingen En sen blomstring med en deltager i undersøgelsen, 95-årige Jørgen, som er værd at lytte til.

HÆDERSPRIS til direktør Christine E. Swane

Danske Ældreråd tildelte i 2019 Christine E. Swane Ældrerådenes Hæderspris for mere end 30 års forskning og formidling om ældre menneskers hverdagsliv og indsats for at bekæmpe ensomhed og forbedre vilkårene for ældre mennesker i en udsat position.

CSW pris