Nyhedsbrev november 2019

Kære læser

I dag er det international lungedag. Op mod 3.500 danskere dør hvert år af KOL, og Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen vurderer, at 320.000 lever med sygdommen – og en del uden at ane det.

Mange ældre mennesker med KOL oplever, at deres sygdom fører til social isolation. Dels fordi begrænsning i vejrtrækningen også begrænser al anden aktivitet. Dels fordi det opleves som skamfuldt at have sygdommen, fordi omverdenen mener, at mennesker med KOL selv har påført sig sygdommen ved rygning. Det er også pinligt, hvis ens vejrtrækning larmer så meget, at det bliver kommenteret af andre fx ved kaffebordet, og så er det oplagt at blive hjemme med sin iltmaskine.

På lungedagen i dag kan man flere steder i landet få målt sin lungefunktion. Der er god grund til at få klar besked, for hvis man har eller får diagnosen KOL, findes der særlige tilbud om fx træning. Men hvis ens vejrtrækning er så nedsat, at der ikke er luft til at gå de 25 skridt henover fortovet fra en taxi og hen til gadedøren uden støtte, får de mennesker, der har minimal lungefunktion ikke glæde af disse tilbud.

På Fyn har fonden støttet projektet Luft og Liv, som Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds er initiativtager til. Et grundelement er netop transporten til og fra træningsaktiviteter, der er vigtige for at holde lungefunktionen ved lige. Samtidig er træningen en anledning til at være sammen med andre, hvis man som Kaj Andersen fra Odense M, sjældent kommer ud.

Læs mere om Kaj Andersen og hans sociale gevinster ved projektet herunder.

Mange hilsener,

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Lungetræning giver VIGTIGT samvær

78-årige Kaj Andersen har KOL, og hans syn er nedsat til 20 pct. Derfor er han dybt afhængig af andres hjælp, hvis han skal udenfor en dør. De fleste dage går i lænestolen foran fjernsynet. Men to dage om ugen er han til træning, som Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds står for. Det er der to gode grunde til. Dels bliver han hentet og bragt, for ellers ville det slet ikke være muligt for ham at komme afsted. Og dels gør samværet med de andre en verden til forskel.
Læs mere om Kaj Andersen og hans chauffør Gitte Petersen her.

KAREN siger ja til det meste - på nær alkohol

På Betaniahjemmet på Frederiksberg har fire beboere deltaget i projektet Et minde for livet. Karen Staal Bruun har været med, og hun er som regel med på den værste. Hun er faldet rigtig godt til på Frederiksberg, hvor hun er tæt på sin familie. Før boede hun i Hobro i mange år, hvor hun lærte at sige nej til vin, øl og spiritus. Hun har altid sagt, at hun aldrig ville leve til at blive 70 år, men nu venter dagen inden november er omme.
Læs mere om projektet her.

Inspirerende gå-hjem-møde om FÆLLESSKABER for ældre i HOMOMILJØET

Antropolog Simon Meggers Matthiesen kombinerede mandag 18. november kvantitative data fra den omfattende Sexus-undersøgelse med sine egne kvalitative pointer fra forskningsrapporten Seksuel identitet sent i livet - ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark.

– Jeg håber, at mit oplæg bidrager med nye vinkler på massebetegnelsen ’ældre’. Gruppen af homo- og biseksuelle ældre mennesker er overset, og de putter sig måske også lidt, fordi de er fra en generation, der er blevet voldsomt stigmatiseret, siger Simon Meggers Matthiesen.

Mødet var arrangeret af Dansk Gerontologisk Selskab og Fonden Ensomme Gamles Værn.