Nyhedsbrev december 2019

Kære læser

Mens mørket sænker sig, lysene tændes, og temperaturen daler, varmer vi os her i fonden ved tanken om, at flere af de projekter, vi har støttet, lever videre og vokser sig større.

Fondens bestyrelse lægger vægt på projekters mulige forankring, når der bevilges midler. Det gjaldt bl.a. for Elderlearn, hvor vi i tillæg til at støtte det første udviklingsår også finansierede et forskningsprojekt på Københavns Universitet, hvor projektets erfaringer blev dokumenteret. Det kan man læse om i publikationen Elderlearn - Når svækkede ældre mennesker bliver frivilligeElderlearn matcher en ældre frivillig vært med en udlænding, der er i gang med at lære dansk på en sprogskole; de mødes, taler sammen, lærer om hinandens kultur og finder måske fælles interesser. Elderlearn har netop fået 2.180.000 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til nedsættelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre. Med bevillingen skal indsatsen ud over hele landet.

Fra samme pulje fik Blå Kors’ alkoholfrie værested Det Blå Sted i Aarhus tildelt 451.000 kr. til støtte for ældre gæster. Projektet indeholder et udekørende rengøringshold, en besøgstjeneste og en stående invitation til en mandagscafé, og værestedets projekt fik i 2018 støtte fra fonden. Her kan du møde Jan, der har glæde af mandagscaféen.

Et sidste eksempel er Vi-Senior, der er et fællesskab for vietnamesiske ældre i Danmark. Vi-Senior arbejder ligesom fonden for at nedbringe ensomheden blandt etniske minoritetsældre. Bl.a. har fonden støttet de vietnamesiske ældres første højskoleophold, hvor programmet både indeholdt særlige aktiviteter for vietnameserne og førte dem og de danske deltagere sammen om måltider, dans og sang. Senest fik Vi-Senior støtte fra os til et idéhæfte, som kan inspirere andre i arbejdet med fællesskaber for etniske minoritetsældre. Dette arbejde åbnede ligeledes for en bevilling fra Sundhedsstyrelsens pulje på 757.600 kr. til projektet Trivselsagenter – fælles front mod ensomhed blandt etniske minoritetsældre i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune.

På fondens vegne ønskes hver og en, der læser dette nyhedsbrev, og alle jer, som vi har haft kontakt med i løbet af året, en rigtig glædelig juletid – og et godt nytår!
 

Mange hilsener

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Fortæl for Livet ud over landets GRÆNSER

Fra fondens egne rækker har vores sociale indsats Fortæl for Livet i samarbejde med kommuner og frivillige bredt sig i Danmark. Fortællegrupperne danner ramme om mange gamle menneskers nye relationer efter tab af livsvidner, og fondens psykolog og projektleder Andreas Nikolajsen bragte i sommer Fortæl for Livet til Grønland i samarbejde med Kalaallit Røde Korsiat. Nu er der uddannet 13 frivillige og ansatte i ældreplejen, og der er startet fortællegrupper i fire ud af seks byer langs vestkysten.

Andreas Nikolajsen har tillige været på Færøerne for at uddanne forebyggende hjemmesygeplejersker som gruppeledere i Fortæl for Livet, og der er allerede syv grupper godt i gang.

Endelig har en japansk sygeplejerske og lektor ved Sapporo City University/Hokkaido University i Japan efter et besøg i fonden skaffet midler til at få vores undervisningsbog i Fortæl for Livet oversat til japansk.

Se KNR's tv-indslag om Fortæl for Livet her.

NYE og gamle stemmer

Elderlearn forsøder december med en adventskalender, hvor udenlandske dansksprogelever får den frivillige ældre dansker til at fortælle lidt om sit liv. Hver søndag udkommer et nyt afsnit på ca. et kvarter, og fortællingerne bliver liggende, så det er også muligt at lytte med efter jul. Fonden har finansieret produktionen.

Lyt med i din foretrukne podcastafspiller eller via dette link.

Dybdeborende antropologisk FORSKNING udløser Kirsten Avlund Prisen

Hvad betyder multisygdom (flere kroniske sygdomme) for ældre menneskers liv? Og hvordan opleves ulighed i sundhed? Det har antropolog, ph.d. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson undersøgt i sit ph.d.-arbejde, og hendes forskning hædres med Kirsten Avlund Prisen 2019. Dansk Gerontologisk Selskab uddeler hvert år på selskabets konference denne pris på 10.000 kr. til en lovende ung gerontolog. Prisen betales fra i år af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Læs mere om prisen her.