Nyhedsbrev marts 2020

Kære læser

Mens corona-virussen spreder sig, vokser kravet om isolation og afstand for at beskytte særligt de ældste, svækkede, syge og mest sårbare. Det har kastet os ud i en social undtagelsestilstand. Vi skal vise, at vi kan være sammen hver for sig. Vi skal lære at drage omsorg ved at holde os væk. Kodekset for nære relationer er splintret og ved at samles i nye former. 
 
Det er vigtigt at være velinformeret, for tingene udvikler sig hurtigt. Men det kan være særligt svært at holde sig orienteret, hvis nyhederne på dansk ikke giver mening, fordi man ikke forstår sproget. Derfor er Indvandrerradio i Aarhus glade for støtten fra Fonden Ensomme Gamles Værn til radiostationens programserie, der henvender sig til ældre migranter. Her kan ældre lyttere ringe ind med bekymringer og spørgsmål, og de korrekte svar bliver givet på sprog, de forstår. 
 
Netop modersmålet er også omdrejningspunktet for en ny besøgstjeneste, som foreningen Verdens Kvinder i Danmark står bag. Fonden støtter projektet Besøg på Modersmål, der matcher ældre migranter, der kun dårligt taler og forstår dansk, med frivillige som deler deres modersmål. Her er der også udfordringer, mens corona-isolationen står på.
 
Fonden har taget initiativ til at genoplive netværket Globus for praktikere og forskere, som er engageret i at skabe viden om ældre migranters liv og forbedring af deres muligheder i det danske samfund. Vi kommer til at fungere som tovholdere – og støtter også netværket økonomisk ved behov. Det kommer I til at læse mere om!
 
God læselyst – og pas på jer selv og hinanden.

Mange hilsener

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Radiostation afliver MYTER om virus

Blandt ældre migranter kan der ekstra hurtigt opstå overdrivelser og myter om coronavirus, når nyhederne på dansk er svære at forstå. For Indvandrerradioen i Aarhus er det vigtigt at give de korrekte informationer om smitte, sygdom og forholdsregler. Især til den gruppe af lyttere, der ikke færdes på internettet, og som måske også er analfabeter.
– Det er vigtigt, at vi kan berolige vores lyttere og lære dem, hvordan de beskytter sig selv og andre, siger daglig leder af indvandrerradioen Walid Zaher.
Fondens støtte til radioen gør det muligt at producere en udsendelsesrække målrettet ældre indvandrere og flygtninge. Læs mere om Walid Zahers personlige erfaringer med sin gamle mors plejebehov og hør en lydbid fra et af programmerne ved at klikke her

Besøg på Modersmål rykker OVER  telefonen

Frivilligheden i landsdækkende organisationer indtager for tiden nye former, og det gælder også det nye initiativ Besøg på Modersmål. Her opfordres besøgsvennerne til at skifte den fysiske kontakt til de ældre besøgsværter ud med telefon, mail eller brev – så de stadig har social kontakt. 
De frivillige besøger både ældre migranter på plejehjem og ældre, som bor hjemme. ‘Netop vores målgruppe er meget sårbar’, skriver Alma Bekturganova Andersen til besøgsvennerne. Hun er projektleder i Besøg på Modersmål og forkvinde i foreningen Verdens Kvinder i Danmark, og hun ses på fotoet som nummer to fra højre blandt andre medlemmer. 
Fonden støtter og følger projektet, og du kan læse om besøgsvennen Dzenana Secics overvejelser som frivillig i Besøg på Modersmål ved at klikke her.

Fonden flytter i NYT bofællesskab 

Sammen med Bevica Fonden, Helsefonden og Vanførefonden flytter Fonden Ensomme Gamles Værn til april i nye lokaler tæt på Nørreport Station. Her vil vi – med nuværende naboer – videreudvikle det fondsfællesskab, som vi var med til at stifte i Fondenes Hus i Otto Mønsteds Gade. Nyhedsbrev for fondsverdenen Fundats har interviewet direktør Christine E. Swane til en artikel om de fire fondes kommende faglige og administrative fællesskab, hvori hun fortæller:
”Jeg ser tilbage på næsten syv gode år i Fondenes Hus, hvor det, for en lilleputfond som Fonden Ensomme Gamles Værn, har været en rigtig stor glæde at være en del af et fællesskab med omkring 10 andre fonde. Det har givet et mere professionaliseret blik på at være fond, men har også givet flere kolleger i hverdagen og nogen at sparre med rent fagligt,” siger Christine E. Swane.
Nærmere information om fondens nye adresse følger, når vi pga. corona-krisen er sikre på, hvornår vi er på plads.