Nyhedsbrev juni 2020

Kære læser

Nærvær og opmærksomhed er væsentlige sociale elementer, der er med til at bestemme kvaliteten af vores samvær. Mange aktiviteter er efter coronavirus flyttet online, men det virtuelle møde kan ikke erstatte den menneskelige forbindelse, der opstår ved fysisk samvær og direkte øjenkontakt. Det har mange nu erfaret på egen krop, hvor online-møder har krævet alle kræfter for at opfange en situation – og hænge på.

Hvordan er det så ikke for ældre mennesker, der hele tiden har svært ved at se eller høre? Som konstant bruger al deres energi på at deltage i samtaler og aktiviteter – og alligevel ofte ryger ud af fællesskabet.

Vores sanser er med til at afgøre, hvordan vi opfatter verden og os selv i den. Når høre- eller synssansen svækkes i alderdommen, har det store implikationer for et menneskes liv. Hvordan påvirker syns- og høretab menneskers sociale liv og selvfølelse? Det svarer forskningsrapporten Sansesvækkelse i alderdommen – et etnografisk studie på, som Fonden Ensomme Gamles Værn har taget initiativ til og finansieret. Fonden har netop udgivet rapporten, som kan downloades her.

Vi er tre kulturforskere, der er forfattere til rapporten: antropolog, ph.d. og postdoc Jon Dag Rasmussen, som har stået for hovedparten af feltarbejdet hos de 21 gamle mennesker. Jeg har selv bidraget med et par interview og gennemskrevet rapporten. Kultursociolog, ph.d. og lektor Ida Wentzel Winther har udført feltarbejde samt redigeret video- og lydoptagelser til en film, der levende giver indblik i syns- og høretabets betydning i alderdommen. Filmen Jeg er snart sanseløs – et indblik i hverdagen hos ældre med sansetab formidler nuancer, som kan være svære at udtrykke på skrift. Filmen findes med både danske og engelske undertekster og varer et kvarter. Den kan afspilles her.

Fonden støtter flere projekter for ældre mennesker med sansesvækkelse, og de kan findes i vores oversigt over projekter på egv.dk. Mød nedenfor Klub 5 på Amager, hvor medlemmerne – før coronavirus – mødtes en gang om ugen i et fællesskab mellem seende og medlemmer med nedsat syn.

God læselyst og god sommer.

Mange hilsener

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. 
Direktør for Fonden Ensomme Gamles Værn

Klub 5 er SOM en reservefamilie

John Max Andersen står for meget af snakketøjet, mens en håndfuld andre står for strikketøjet, når de trofaste medlemmer af Klub 5 på Amager mødes. Som John siger, er klubben nærmest blevet en reservefamilie for ham. For Tove Tosé (i midten), der kun har 0,5 pct. tilbage af sit syn, bliver strikketøjet tit med et ’hulmønster’. For Inga Bang betyder Klub 5, at hun kommer mere op på dupperne. Læs mere om sammenholdet i Klub 5 her.

Klub5a1

Et nødvendigt blik på MANGFOLDIGHED

Netop nu, hvor der sættes ansigt på ensomheden blandt landets ældste og på ældre migranters sociale og helbredsmæssige forhold, styrker Fonden Ensomme Gamles Værn sit arbejde med et nyt medlem. Folkesundhedsforsker Maria Kristiansen fortæller mere om sin tilgang til ældre og mangfoldighed i pressemeddelelsen, som du kan se ved at klikke her.

Maria portraet 4F

FONDEN har fået ny adresse

Fonden Ensomme Gamles Værn har fået ny adresse, som deles med Bevica Fonden, Helsefonden og Vanførefonden. Fremover er vi at finde i Linnésgade 18, 1., 1361 København K.

Læs mere om fondenes nye fællesskab i Fundats (kræver login til Fundats).