Nyhedsbrev maj 2011 #2

 

Etiske aspekter af ældrelivet

Den 13. maj lancerer Kristeligt Dagblad et forum på nettet, hvor man bl.a. kan stille spørgsmål om etiske dilemmaer knyttet til alderdom og ældreliv i Danmark. Her kan man drøfte og følge diskussioner om etiske, sociale og følelsesmæssige emner, som ofte overskygges af spørgsmål om helbred og sundhed i disse år.

I et fagpanel er personer, der ved noget om børn, ældre, kommunikation, medier, psykisk sygdom, medicinsk etik mm. Som direktør i EGV er jeg blevet bedt om at repræsentere "etik og ældre", og det har jeg takket ja til. Mine besvarelser af de første spørgsmål om ældre: Hvor dårligt kan man som velfærdssamfund tillade sig at behandle sine ældre? og omvendt: Hvor meget kan ældre i Danmark tillade sig at kræve af samfundet? - kan læses på www.etik.dk

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn