Nyhedsbrev september 2011

 

Særlig indsats mod ensomhed blandt ældre

I sidste uge afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 23 millioner kroner til en særlig indsats mod ensomhed blandt ældre. Pengene kommer fra puljen til sociale initiativer fra årets finanslovsaftale. 10 millioner skal gå til frivillige organisationer, 10 millioner til at styrke samarbejdet med kommunerne og tre millioner til et projekt, der skal hjælpe ældre med at bryde isolationen via it. Endelig afsættes en million til en national handleplan om ældres kost.

Allerede i foråret erklærede socialminister Benedikte Kjær sig klar til at gøre en særlig indsats for at få øje på ensomme ældre og sætte dem i forbindelse med den frivillige verden (Berlingske Tidende 2.5.2011). Det er derfor glædeligt, at man nu har afsat puljemidler til både frivilligt og professionelt arbejde med ensomhed blandt ældre. For her er et område, som ikke kan løses af én sektor alene. Det kræver en indsats på tværs af samfundet, af os alle i familier og nabolag, frivillige organisationer såvel som professionelle omsorgsarbejdere. Alle har brug for mere viden om tegn på ensomhed og lavt selvværd.

Baggrunden for forslaget er ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad (12.8.2011) EGV's beregning af, at 65.000 danskere over 65 år føler sig ensomme. Tallet bygger på Den Nationale Sundhedsprofil, som udkom i foråret, og tal fra Danmarks Statistik.

EGV har dokumenteret, at der er flere ensomme ældre end hidtil antaget. Vi har i foråret i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer vist, hvor store konsekvenser ensomhed og social isolation kan have for den enkelte. Forskningsrapporten "At prikke med kærlighed - omsorgsbesøg i en isoleret alderdom" viser til gengæld også, hvor lidt der sommetider skal til for at lindre en ulykkelig livssituation og bringe ensomme og socialt isolerede gamle mennesker videre i livet.

I EGV glæder vi os over det nye politiske fokus og viljen til at række ud efter ensomme ældre og imødekomme deres sociale behov.

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn