Nyhedsbrev oktober 2011

 

Et pendlerliv: Tyrkiske ældre lever på tværs af grænser

I 2009 gennemførte jeg sammen med Üzeyir Tireli, der er lektor ved UCC, et projekt om etnicitet og alderdom blandt tyrkiske ældre i København, Berlin og London. Üzeyirs tyrkiske baggrund betød, at vi kunne gennemføre interviews og samtaler, som det ellers kan være svært at få adgang til. Resultatet er nu udgivet som artikel i tidsskriftet Social Kritik - hvor vi beskriver alderdommen set med tyrkiske ældres egne øjne.

Tyrkiske ældre pendler frem og tilbage til Tyrkiet. Det gør de i et forsøg på at føle, at de hører til. De ønsker at skabe sammenhæng i tilværelsen, at blive respekteret og føle sig værdifulde i en kompleks hverdag - med andre ord, at føle sig hjemme. Den følelse kan kun skabes gennem relationer både i Tyrkiet, hvor de har familie, venner og måske et hus i landsbyen at vende tilbage til - og i Europa, hvor deres børn og børnebørn er. Man kan sige, at de pendler mellem de to fysiske steder, men også mellem et før og et nu i deres liv. At opholde sig udelukkende ét af stederne ville betyde et tab af erfaringer og af identitet.

I artiklen udvider vi begrebet pendling til også at være en bevægelse, der sker i tyrkiske ældres dagligdag. I hverdagen bevæger de sig nemlig også mellem forskellige kulturelle roller og fællesskaber. Mellem hjemmet, en tyrkisk forening, en tyrkisk ejet café, hvor de mødes med andre, spiller kort og diskuterer forhold i Danmark og i hjemlandet - og i moskéen, hvor de forbereder sig på livet "efter livet" gennem bøn og religiøse ritualer.

Artiklen Tyrkiske ældres bestræbelser på at føle sig hjemme er publiceret i tidsskriftet Social Kritik nr. 127, oktober 2011 og kan bestilles på www.socialkritik.dk eller findes på landets biblioteker.

Med venlig hilsen

csw gl.nyhedsmail

Christine E. Swane
Direktør, Ensomme Gamles Værn