Hvor mange er ældre i Danmark?

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. januar 2019 er 1.136.063 personer i Danmark, som er 65 år og derover. 

Heraf er 613.543 kvinder og 522.520 mænd. 

Der er 263.746 personer på 80 år og derover. 
Heraf er 159.926 kvinder og 103.820 mænd. 

Der er 44.743 personer på 90 år og derover.
Heraf er 32.111 kvinder og 12.632 mænd. 
    
Der er 1.103 personer på 100 år og derover. 
Heraf er 940 kvinder og 163 mænd. 

De to ældste kvinder er 110 år, og de tre ældste mænd er 106 år.

Vi lever stadig længere 

Ifølge den nyeste opgørelse af middellevetiden fra Danmarks Statistik 13. februar 2019, er middellevetiden ikke steget det seneste år. En forklaring er, at Danmark i foråret 2018 var ramt af en influenzaepidemi med en type influenza, der ikke indgik i den tilbudte vaccine.

I gennemsnit lever danske kvinder således 82,9 år og mænd 79 år.  

Siden år 2000 er der samlet sket en stigning i middellevetiden på 3,9 år for kvinder og 4,7 år for mænd. I perioden er forskellen på mænds og kvinders levetid blevet mindre. I år 2000 var forskellen 4,7 år, mens den i 2019 er 3,9 år.