Der er behov for en bredde i aktivitetstilbud

Det er vigtigt, at sociale aktivitetstilbud til ældre har en bredde, der gør, at flest muligt kan identificere sig med og være motiveret for at deltage.

 

Vi bliver ikke mere ens med alderen, tværtimod. Sædvane, rutiner, interesser og præferencer udvikles og bliver mere individuelle. Der stor forskel på, hvad ældre mennesker har lyst til at deltage i. Bankospil eller fællessang er godt til nogle mennesker, men ikke alle. Nogle motiveres af at lave noget praktisk, andre af dybe samtaler.

I Ensomme Gamles Værn støtter vi en bred vifte af aktiviteter for ældre, som har fokus på relationer og det sociale nærvær. Vi har fx støttet læsegrupper for sårbare ældre, ferieophold og sociale væresteder for de mest udsatte.

Vi ønsker at fremme et mangfoldigt udvalg af sociale aktiviteter. Formålet er at skabe vækstbetingelser for nye relationer blandt ældre.

Fortæl for Livet er fx fondens aktivitet, som er rettet mod at engagere ældre i nærværende og tætte sociale relationer. I Fortæl for Livet deler ældre gruppedeltagere vigtige livshistorier med hinanden. Historierne fungerer som et spejl, der reflekterer et andet og mere komplekst billede af fortælleren, end det man ser over en kop kaffe eller et spil billard. Deltagerne opdager, at der er mere at få øje på ved hinanden, end det lader sig se ved første øjekast, og mange får lyst til at fortsætte de gode samtaler, livshistorierne kaster af sig.