Ensomhed og nære relationer

Nære relationer karakteriseret ved tryghed, åbenhed, fortrolighed og anerkendelse holder ensomheden på afstand. 

 

Vi ved fra forskning i relationer og fællesskab, at de typer af relationer, man har til andre mennesker, har betydning for, om man føler sig ensom eller ej. I nære relationer opleves gensidig samhørighed, som kommer ind under overfladen. Følelser og tanker kan deles frit. Det findes ofte i nære venskaber, i parforhold og blandt søskende. Mennesker har brug for at indgå i denne type relationer. Det er ofte relationer, der har været under udvikling gennem mange år. Løsere relationer, fx til naboen eller bekendte, er ikke uden betydning. Den blotte sociale kontakt med andre er vigtig for oplevelsen af at føle sig set og hørt. Selvom det ikke er her, man får vendt sine inderste spekulationer, opløfter selv korte, flygtige snakke.

Et vigtigt træk ved relationer, som holder ensomheden på afstand, er gensidighed. Det er relationer, hvor begge parter bidrager til at styrke og fastholde forbindelsen. De er kendetegnet ved symmetri, hvor man både giver og får opmærksomhed, empati og engagement. Ligesom det er vigtigt at modtage andres omsorg og nærvær, er det tilsvarende vigtigt at være noget for nogen. Ensomhed er for mange ældre forbundet med en følelse af at være overflødig. Det ansvar, man havde for sine børn på arbejdet eller måske for ens syge ægtefælle, er der ikke længere. I stedet er de blevet modtagere af andres hjælp uden mulighed for at gengælde. De er fx modtagere af professionel hjælp fra medarbejdere på plejehjemmet, aktivitetscenteret eller hjemmehjælpere, som kommer på besøg. Sådanne envejsrelationer kan lindre den alvorlige ensomhed ved at bryde med isolationen for en stund, men det er i gensidige relationer, at ensomheden kan ophæves helt.