Om fonden

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter og skaber projekter, der hjælper de ældre mennesker i Danmark, som har mindst socialt og økonomisk. 

 

Fondens formål er at hjælpe de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isolerede, fx på grund af sociale tab og fysisk eller psykisk svækkelse. Statistisk er der flest mennesker, som føler sig ensomme, blandt personer med lav indtægt. Denne gruppe af mennesker dør typisk også tidligere end andre.

Fondens strategi er at forske i ældre menneskers liv og skabe sociale projekter, som kan hjælpe denne gruppe samt formidle viden om deres liv til inspiration, så andre også kan være med til at forandre deres livsbetingelser. Fondens hensigt er også, mere generelt, at nuancere synet på livet i alderdommen. Ældre mennesker er lige så forskellige som den hjælp, de har brug for. 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter og skaber projekter, der drejer sig om bl.a. hjemløse, socialt udsatte og migranter. Fonden støtter også flere foreninger - fx Ringen i Slagelse, der er et fællesskab for mennesker, der har været afhængige af alkohol - og hvert år laver fonden højskoleferier.

Fire gange om året deler fondens bestyrelse midler ud på baggrund af indkomne ansøgninger

  • Fonden støtter fornyende forskning i ensomhed, relationer og sociale fællesskaber blandt de allerdårligst stillede ældre mennesker. 
  • Fonden støtter sociale formål, der rækker ud over den konkrete indsats, og som skaber fællesskaber og glæde i hverdagen for ældre mennesker. 
  • Fonden støtter formidlingsprojekter, der vil nuancere synet på alderdom.
  • Fonden støtter gamle, ensomme, syge og fattige menneser direkte gennem samarbejde med organisationer om ferier og legater.