Bestyrelsen

Bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn arbejder ulønnet og af interesse for at forbedre vilkårene for dårligt stillede gamle mennesker i Danmark. Formanden tillægges et mindre vederlag.