Asim Umer Latif (25.09.74)

Bestyrelsesmedlem

Jeg deltager i fondens bestyrelse med erfaringer fra social innovation og med indsigt i, hvordan vi udvikler nye løsninger. Det kombinerer jeg med min indsigt i arbejdet med ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Der er noget magi i at kombinere nye løsninger og innovationskraft med et nyt ældresegment. Denne kombination vil også kunne bidrage med at løse mange af de udfordringer, som vi oplever i ældresektoren i dag.

Jeg vil også trække på min viden fra bestyrelsesarbejde i Institut for Menneskerettigheder, i Muhabet
– et værested for psykisk sårbare etniske minoriteter, og som medlem af Nordisk Migrant Ekspert Forum under Nordisk Ministerråd.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2023.
  • Kan genvælges i 2027.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Kompetencer:

Frivilligt socialt arbejde, NGO’er, integrationsområdet, etniske minoritetsældre og pårørende, social innovation, forandringsledelse, projektledelse, organisationsudvikling og -skalering, bestyrelseserfaring.

Se og hør Asim fortælle nedenfor.