Bjørn Holstein (22.02.46)

BestyrelsesmedlemBH

Der er især to grunde til, at jeg har engageret mig i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn. Den første er et ønske om at skabe bedre vilkår for en trængt gruppe af medborgere. Jeg har en baggrund som gerontologisk forsker med særlig interesse for betydningen af sociale og økonomiske ressourcer for helbred og aldring. Herfra ved jeg, hvor vigtigt det er at sætte ind for at afbøde de skadelige virkninger af ensomhed, svage sociale relationer og svag økonomi.

Den anden er et stærkt engagement i det, som er Fonden Ensomme Gamles Værns virke: en humanitær forskningsbaseret fond. Jeg er stærkt optaget af, at vi bruger fondens midler til at fremme denne dobbelte idé: den medmenneskelige indsats og støtte til god forskning og godt udviklingsarbejde, som kan være med til at fremme fællesskab og social inklusion.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2002.
  • Genvalgt i 2020 frem til 2024.
  • Kan genvælges.
  • Afhængigt bestyrelsesmedlem (dvs. bestyrelsesmedlem i mere end 12 år).

Kompetencer:

Gerontologi, forskningsmetode, vurdering af ansøgninger om støtte til videnskabelige projekter.