Henning Kirk (23.09.47)

BestyrelsesmedlemHK

I 2008 blev jeg medlem af Fonden Ensomme Gamles Værns bestyrelse, og i 2011 blev jeg valgt som formand for repræsentantskabet, der eksisterede frem til 2017. Mit motiv for at tage del i dette arbejde er min faglige indsigt i aldring og ældre menneskers problemer og muligheder.

Vi ved i dag, både fra forskning og praksis, at det er muligt at gøre noget, der kan få flere ud af ensomheden. Og det er netop et vigtigt perspektiv i Fonden Ensomme Gamles Værns arbejde at støtte aktiviteter, der kan fremme fællesskaber blandt ensomme gamle. Nok er andelen af ensomme ældre mennesker ikke så stor, som mange tror. Til gengæld har de, der er ensomme, ofte meget svære betingelser trods det moderne velfærdssamfunds muligheder.

Jeg har som samfundsmediciner og aldringsforsker det meste af min karriere beskæftiget mig med aldring, sundhed og forebyggelse. Jeg var som leder af Gerontologisk Institut engageret i forskning om ældrebilleder, dvs. forestillinger og holdninger, herunder fordomme, knyttet til aldring og ældre mennesker. Siden 1998 har jeg haft selvstændigt virke som forfatter, foredragsholder og konsulent. Jeg har bl.a. skrevet bøger om hjernens vedligeholdelse.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2008.
  • Genvalgt i 2023 frem til 2026.
  • Kan genvælges.
  • Afhængigt bestyrelsesmedlem (dvs. bestyrelsesmedlem i mere end 12 år).

Kompetencer:

Gerontologi, forskning, aldring, sundhed, forebyggelse, demens, erfaring fra ministerielle udvalg og kommissioner.