Lars Brun Nielsen (28.07.55)

NæstformandLBN

Da jeg i 2014 blev opfordret til at stille op som bestyrelsesmedlem i Fonden Ensomme Gamles Værn, behøvede jeg ikke tænke mig længe om, før jeg sagde ja. Fonden Ensomme Gamles Værn har igennem en årrække, med en klar profil, bidraget væsentligt og systematisk til forskningen i årsagerne til ensomhed blandt ældre. Endvidere har Fonden Ensomme Gamles Værn støttet projekter til afhjælpning af ensomhed, navnlig blandt socialt udsatte ældre.

I en tid hvor ældre udgør en stadigt stigende andel af befolkningen, er fokuseringen på ældres behov og ensomhed underprioriteret i den offentlige debat. Jeg ønsker derfor at bidrage til, at Fonden Ensomme Gamles Værn også i fremtiden er i stand til at fortsætte sit arbejde.

Jeg har tidligere i en længere årrække været bestyrelsesformand for det almennyttige boligselskab "Danmarks Ældreboligselskab" og i den sammenhæng draget erfaringer med arbejdet med ældre, og navnlig ældres boligsituation.

I kraft af min generelle erfaring som advokat og bestyrelsesmedlem, føler jeg, at jeg fremadrettet kan være en støtte for det vigtige arbejde, som Fonden Ensomme Gamles Værn støtter.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2014.
  • Valgt som næstformand i 2015.
  • Genvalgt til bestyrelsen i 2021 frem til 2024.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Særlige kompetencer:

Juridisk kompetence, lovkyndig, økonomi.