Maria Kristiansen (14.01.78)

Næstformand

MKSårbarhed i alderdommen har mange udtryk og angår os alle. Mit engagement i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn bunder i et dybfølt ønske om at medvirke til, at alderdommen bliver så meningsfuld og god som overhovedet muligt, særligt for sårbare ældre.

Gennem min interdisciplinære forskning har jeg fået indblik i de særlige udfordringer, som forskellige livsbegivenheder, såsom sygdom, tab af ægtefælle, migration 
eller brudte familiære relationer, kan skabe for ældre. Udfordringerne handler særligt om ensomhed, svage sociale relationer, udfordret økonomi og tab af sociale roller og aktiviteter, som før var meningsgivende. Ofte forstærkes dette af udfordringer i at navigere i sundhedsvæsenet, socialvæsenet og i civilsamfundets tilbud til ældre.

Jeg håber på at kunne bidrage til at skabe bedre levekår for sårbare ældre igennem den synergi, der opstår i en fond, der har en stærk humanitær og forskningsbaseret vision. Samtidigt håber jeg at styrke formidlingen omkring fondens virke for derved at øge samfundets viden omkring og solidaritet med ældre i en sårbar situation.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2020.
  • Valgt som næstformand i 2023.
  • Genvalgt i 2023 frem til 2026.
  • Kan genvælges.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Kompetencer:

Psykosociale forhold, gerontologi, outreach/formidling, forskningsmetode, vurdering af ansøgninger om støtte til videnskabelige projekter.