Susanne Falck Borch (03.03.50)

Bestyrelsesmedlem

Jeg har en baggrund som advokat og har været beskæftiget med de vigtige områder, Fonden Ensomme Gamles Værn varetager, med det væsentlige fokus, at der kan skabes et godt og værdigt liv for den enkelte. Det kan varetages gennem Fondens formål, der giver mulighed for at bidrage til væsentlig forskning inden for alle aspekter af ældreområdet, så der kan ske den nødvendige udvikling især på det sociale område. Jeg finder bl.a. en vedvarende forskning i boliger, der kan anvendes også ved svækkelse, meget væsentlig. Mit engagement i fondens vigtige arbejde er en naturlig følge af mit daglige virke, der giver mig en fortsat viden om spørgsmål, der rejser sig inden for ældreområdet. Jeg håber, jeg kan medvirke til at inspirere til en videre udvikling inden for Fonden Ensomme Gamle Værns arbejde.

Jeg er som advokat specialiseret inden for ældreområdet, herunder opførelse og administration af senior- og plejeboliger, varetagelse af ældres forhold, fondsområdet. Jeg er fast værge ved Familieretshuset, ekstern lektor på Københavns Universitet og CBS, og så er jeg formand for Gentofte Kommunes Seniorråd.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2023.
  • Kan genvælges i 2027.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Kompetencer:

Jura, ældres forhold, ældrepolitik, seniorboliger og plejehjem, fondsarbejde, juridiske og videnskabelige metoder.

Se og hør Susanne fortælle nedenfor.