Susanne Kaagaard (21.12.56)

BestyrelsesmedlemSK

Jeg er med i Fonden Ensomme Gamles Værns bestyrelse, fordi jeg altid har været opmærksom på den store forskel, der er på ældre menneskers livssituation, det være sig fysik, psykisk, socialt og økonomisk.

Både arbejdsmæssigt og privat har jeg oplevet, at denne forskel i livssituation har stor indflydelse på, hvordan alderdommen former sig for den enkelte. Særlig svært er det for de mange, der har dårlige vilkår på alle områderne.
At være en del af Fonden Ensomme Gamles Værn ser jeg som en mulighed for at være med til at sætte fokus på netop de gamle mennesker, som har det sværest.

Susanne Kaagaard er specialist i psykoterapi.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2012.
  • Genvalgt i 2022 frem til 2025.
  • Kan genvælges.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Kompetencer:

Psykologi, ældre og demens, demensomsorg og kommunal praksis, tab, sorg, angst, depression og stress.