Fondens direktør Christine E. Swane

Forskningsleder, kultursociolog, ph.d.


Christine E. Swane er født i 1960, uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-grad i Hverdagslivet med demens fra Københavns Universitet.

Christine har i 30 år beskæftiget sig med forskning og formidling inden for gerontologien (læren om aldring, alderdom og gamle mennesker). I 1998-2004 var hun leder af Gerontologisk Institut, 1998-2000 leder af Videnscenter på Ældreområdet og i 2004-2006 studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering på Syddansk Universitet. Fra 2006 har hun været direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

Igennem sit arbejde skaber og formidler Christine indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at blive gammel, ikke mindst når det handler om emner som demens, ensomhed og det sociale liv i alderdommen samt ældre indvandrere og flygtninge. Hun beskæftiger sig også med, hvordan familie og fagfolk involverer sig i svækkede, gamle menneskers hverdagsliv – og med de billeder og forestillinger om alderdommen, der findes i samfundet.

Christine E. Swane er medlem af forskellige ekspertudvalg. Hun kommenterer ofte temaer om ældre i Kr. Dagblad, der også har interviewet Christine E. Swane og hendes mand om den modne kærlighed.

Christine E. Swane er medlem af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab og redaktionskomiteen for Tidsskriftet Gerontologi. Hun var i 2012 generalsekretær for den 21. Nordiske Kongres i Gerontologi i København, og i 2022 er hun præsident for den 26. Nordiske Kongres i Gerontologi i Odense.

Danske Ældreråd tildelte i 2019 Christine E. Swane Ældrerådenes Hæderspris for mere end 30 års forskning og formidling om ældre menneskers hverdagsliv og indsats for at bekæmpe ensomhed og forbedre vilkårene for ældre mennesker i en udsat position.