Fondens direktør Christine E. Swane

Forskningsleder, kultursociolog, ph.d.


Christine E. Swane er født 15. august 1960, uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-grad i Hverdagslivet med demens fra Folkloristik på Københavns Universitet.

Christine har i over 35 år beskæftiget sig med forskning og formidling inden for gerontologien (læren om aldring, alderdom og ældre mennesker). I 1998-2004 var hun leder af Gerontologisk Institut, 1998-2000 leder af Videnscenter på Ældreområdet og i 2004-2006 studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering på Syddansk Universitet. Fra 2006 har hun været direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

Igennem sit arbejde skaber og formidler Christine indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at blive gammel, ikke mindst når det handler om ensomhedens mange facetter, veje ud af ensomhed og det sociale liv i alderdommen. Hun har med fonden særligt fokus på ældre i en socialt og økonomisk udsat situation, bl.a. mennesker med migrant- og flygtningebaggrund. Hun beskæftiger sig også med, hvordan familie og fagfolk involverer sig i svækkede, gamle menneskers hverdagsliv – og med de billeder og forestillinger om alderdommen, der findes i samfundet.

Christine E. Swane er medlem af en lang række ekspertudvalg og følgegrupper, bl.a. af ekspertgruppe til forberedelse af ny ældrelov (2022) og Nationalt Råd for Videncenter for værdig ældrepleje (2018-23). Desuden er hun medlem af bestyrelsen i Arbejde Adlers Hus i Thorsgade og for Dansk Gerontologisk Selskab og redaktionskomiteen for Tidsskriftet Gerontologi. Hun var i 2012 generalsekretær for den 21. Nordiske Kongres i Gerontologi i København, 2018-21 præsident og 2021-22 formand for den videnskabelige komité for den 26. Nordiske Kongres i Gerontologi i Odense.

Danske Ældreråd tildelte i 2019 Christine E. Swane Ældrerådenes Hæderspris for mere end 30 års forskning og formidling om ældre menneskers hverdagsliv og indsats for at bekæmpe ensomhed og forbedre vilkårene for ældre mennesker i en udsat position.